Silverbullet Cases

Technology Management Consulting

Skab succesfulde implementeringer af de nye IT-systemer

Al begyndelse er svær, men hvis implementeringen af nye IT-systemer fejler,

så viser forsidehistorierne, at det er næsten umuligt at ændre.

 

Eksekvering af implementeringsstrategien
Vi har gennemført rigtig mange succesfulde implementeringsprojekter i komplekse driftsmiljøer og vi udvikler altid implementeringsstrategien i et tæt samspil med din organisation.

Implementeringsstrategien sætter rammerne for overgangen til drift, selve udrulningen og den efterfølgende driftssituation, og vi har ansvaret for at skabe sammenhæng mellem mennesker, teknologi og strategi.
 

Patient Data Management i Region Nordjylland
Hos Region Nordjylland er vi i gang med at implementere et nyt system på alle regionens sygehuse. Det strategiske mål for implementeringen er, at systemet skal understøtte et digitalt og et sammenhængende patientforløb. Vi bidrager med vores dybe forståelse af systemlandskabet i regionerne og vi sørger for at mennesker, teknologien og strategien bliver bundet sammen i implementeringsfasen. 

Sammensætningen af IT-infrastrukturen er ofte kompleks og for at undgå unødige forstyrrelser i produktionsmiljøet bliver de tekniske opgraderinger ofte nedprioriteret 

Infrastrukturspecialister i rollen som teknisk projektleder
Kombinationen af vores baggrund som infrastrukturspecialister og vores erfaring inden for projektledelse gør os i stand til at udfylde rollen som teknisk projektleder på komplekse opgraderingsprojekter. Vi kan være behjælpelige med at kvalitetssikre den tekniske løsning, varetage leverandørstyringen og bistå med at forankre de tekniske forandringer i organisationen.

Opgradering af Diamant middelware platformen
Hos Lægemiddelstyrelsen har vi bistået med teknisk projektledelse i forbindelse med opgraderingen af middleware platformen. Vi har bidraget med at omsætte forretningens behov til planlægning og styring af de tekniske rammer for projektet. Og vi hjalp med at kvalitetssikre leverancerne fra leverandørerne. Vores rådgivning var baseret på praktiske erfaringer med at implementere nye teknologier i komplekse systemlandskaber.

 

IT-projektledelse

Få succes med opgraderingen af IT-infrastrukturen

Forståelsen af forretningens behov og ønsker til øget digitalisering

bør være styrende for hvordan IT-arkitekturen bliver designet – og ikke omvendt

 

Anskaffelse af den rigtige software
Vi har kortlagt forretningsprocesserne hos mange forskellige kunder og vi har praktisk erfaring med at omsætte forretningens behov til konkrete løsningsforslag til en IT-arkitektur, som kan blive implementeret i praksis. Vores tilgang er pragmatisk og vi forsøger altid at finde en løsning, som giver mest værdi for forretningen.

 

Modernisering af BBR

Hos KOMBIT har vi bistået med arkitekturbistand i forbindelse med moderniseringen af det 40 år gamle BBR-system.

Målet har været en bedre IT-understøtte af arbejdsgange hos kommunerne og sikre en smartere registrering og behandling af data. Vi har været behjælpelige med at få øget data-kvaliteten og sikre en bedre sammenhæng mellem data i BBR og andre Grunddataregistre.

 

IT-arkitektur

IT-arkitektur er også forretning.

Open Laptop

IT-udbud

Genudbud er også udbudspligtige

Når aftalen udløber, kan det virke uoverskueligt at skulle udskifte den gode IT-leverandør, og det kan være fristende at springe over gærdet og forlænge aftalen 

 

Erfarne udbudskonsulenter  

Vi har været involveret i mange udbudsprojekter inden for både det offentlige og private og vi har erfaring med at tilrettelægge effektive udbudsforløb, der sikrer fremdrift og resultater. I forbindelse med genudbud af IT-systemer har vi haft succes med at tilrettelægge og facilitere den tekniske dialog med potentielle IT-leverandører i markedet med henblik på at få skruet udbudsmaterialet sammen bedst muligt. Vores tekniske kompetencer inden for infrastruktur, drift, videreudvikling og support sikrer en effektiv udbudsproces.

Genudbud af BOM
Hos KOMBIT har vi bistået med teknisk rådgivning i forbindelse med et genudbud af den eksisterende fælleskommunale it-løsning Byg og Miljø (BOM). Genudbuddet omhandlede transition, drift, vedligehold, videreudvikling og support.