Digital Transformation

Digital transformation og strategi

 

En langsigtet strategi for forretningen forudsætter en stillingtagen til de digitale muligheder. Hvad er perspektiverne for udviklingen af virksomhedens produkter og processer – og ikke mindst den grundlæggende forretningsmodel? Der er behov for at se på specifikke markedsmæssige og teknologiske trends i et langsigtet perspektiv – og tænke disse scenarier sammen med den eksisterende organisation og forretningsmodel som afsæt for en egentlig digital strategi. Heri kan investeringer og indsatser prioriteres og konkretiseres – og efterfølgende sættes på skinner.

 

360 grader rundt om IT

Udover at se fremad og sætte en retning, skal en digital strategi som udgangspunkt forholde sig til virksomhedens samlede digitale værdikæde. Vi arbejder efter en holistisk model, hvor den digitale strategi skal favne både infrastruktur – og infrastrukturservices, systemer, data, processer og organisation. Tyngden og nedslagspunkterne kan så variere med virksomhedens behov og aktuelle situation.

 

Det starter med data og en god proces

Vi støtter os op ad anerkendte modeller og metoder i arbejdet med udvikling af digitale strategier. Både i forhold til den strategiske analyse og selve strategiprocessen. Workshops og dialogmøder faciliteres af erfarne proceskonsulenter og der anvendes IT-baserede værktøjer til f.eks. brainstorming og prioritering. Som noget særligt har vi mulighed for og erfaring med at gennemføre standardiseret og skræddersyet dataindsamling gennem spørgeskemaer/interviews og segmenterede borgerpaneler.

 

Tag fat i os og lad os komme med et oplæg til en strategisk proces for din virksomhed.

 

Budgetanalyse, Business case og Gevinstrealisering

for nyt EPJ-system

Region Nordjylland er ved at udskifte strategiske hoveddele af deres kliniske arbejdsplads (EPJ) i forbindelse med ”end-of-life” på flere forretningskritiske systemer.

I forbindelse med valg af løsningen Columna fra Systematic har Silverbullet udarbejdet en business case for den samlede implementering af systemet omfattende bl.a. opstilling af et ”nul-scenarie”, udvikling og operationalisering af business case model, model og plan for gevinstrealisering, opstilling af gevinstområder samt investeringskalkule. Opgaven omfattede en budgetanalyse af portefølje og omkostningsstruktur i regionens it-område samt opstilling af investerings- og bevillingsplan.

Silverbullet

case

Vil du vide mere om Digital Transformation?

Kontakt Direktør & Partner Jens Hornemann fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om Digital Transformation.

Vores services

IT-udbud

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og data til både offentlige og private virksomheder. Vi yder services indenfor IT-projektledelse, IT-Arkitektur, IT-Udbud, Digital Transformation og TMC (Technology Management Consulting).

Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT, teknologi og data. Vi hjælper dig til at få succes med dine projekter og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.