Dorte_edited.jpg

Dorte Carstensen 

 

Chefkonsulent

Fagligt

Dorte har stor erfaring med implementering og projektledelse af it-systemer i offentligt regi. Hun har erfaring med at udarbejde implementerings- og kommunikationsstrategier samt at levere og kvalitetssikre alle leverancer, som relaterer sig til implementeringssporet – lige fra projektets initieringsfase frem til og med forvaltningsfasen. I arbejdet sikrer Dorte den vigtige sammenhæng mellem teknisk udvikling og implementering i organisationen.

 

Et it-system kan opfylde den krævede funktionalitet, men hvis ikke brugerne kan se formålet med systemet eller ikke får tid til at tillære nye arbejdsgange og funktionalitet, får organisationen ikke den ønskede gevinst ud af investeringen.

Gennem årene har Dorte oparbejdet bred erfaring med fx forandringsledelse, Interessentanalyse- og håndtering af komplekse problemstillinger, facilitering og ledelse af workshops samt proces- og arbejdsgangsanalyser. Alle metoder og indsatser der understøtter organisationen og brugerne i den kommende forandring og som er med til at sikre gevinsten. Hun agerer naturligt i spændet mellem IT, forretningen og brugerne, og hendes mange års erfaring som formidler og underviser er en styrke, når hun skal omsætte og formidle kompleks teknisk viden tilpasset brugere og interessenter på alle niveauer.

 

Dorte har en master i SundhedsIT og med flere års ansættelse i KOMBIT, har hun god indsigt i flere kommunale fagsystemer og forståelse for den kommunale infrastruktur. Dette fundament, sammen med tidligere ansættelse i kommunalt regi, hvor hun blandt andet havde et tæt tværsektorielt samarbejde med regionerne, har hun også dyb indsigt i organisationernes struktur og virkemåde.

 

Dorte er en problemknuser, der tænker kreativt for at finde den rigtige løsning på de udfordringer der mødes i opgaverne. Hun arbejder dedikeret for at sikre, at opgaverne løses – både til tiden og i den rette kvalitet. I teamsamarbejde har Dorte en involverende tilgang, som understøtter, at alle kompetencer i teamet sættes i spil og sikrer, at den enkelte er motiveret til at bidrage til opgaveløsningen. Tilgangen og den valgte proces understøtter involvering og derved organisatorisk ejerskab og læring. ​

Personligt

Flere gange om ugen sætter Dorte tid af til at træne i den lokale cross-fit ’box’ og nyder en god gang træning. Træning og bevægelse står faktisk højt på listen over fritidsaktiviteter og spænder lige fra løb og kajak til mindfulness og bevidst vejrtrækning. Alt sammen på hyggeniveau med gode træningsmakkere og socialt samvær. Der er naturligvis også plads til afslappende aktiviteter - som ordsproget siger ’uden mad og drikke duer helten ikke’. Favoritkøkkenet har i længere tid være italiensk og asiatisk inspireret, og hjemmet danner ofte rammen for hyggelige sammenkomster med familie og venner.

IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke