Eigil.jpg

Eigil Carner

 

Nielsen

 

ASSOCIERET CHEFKONSULENT

Fagligt

Eigil er tilknyttet Silverbullet som associeret konsulent.

Eigil har gennem et langt arbejdsliv altid haft en effektiv offentlige sektor som arbejdsfelt, både i Danmark og internationalt.

Eigil har arbejdet med store IT projekter de seneste 15 år, særligt indenfor økonomi og personale. Eigil har arbejdet både på leverandørsiden og på kundesiden, primært med processer og effektiviseringsfokus; men også og i høj grad med forbedringsperspektiv på de pågældende løsninger. Eigil har forestået flere store offentlige udbudsprojekter på økonomi- og personaleområdet.

Ofte er det netop en organisations mål og visioner, der er afgørende for om et IT projekt lykkes; men det er også samarbejdet med de mennesker, der er i organisationen og er drivende for de givne IT-projekter, der sikrer resultaterne.

Eigil arbejder i dette krydsfelt, hvor relationer og forståelse af kundens forhold er af afgørende betydning for at projektet lykkes.

Personligt

Eigil er på 8. år vinbonde sammen med 9 gode venner fra en madklub. Er også begyndt at dyrke jollefiskeri – men bruger ellers en del tid på frivilligt bestyrelsesarbejde i et lokalt idrætscenter samt andre virksomheder og foreninger. Idrætsmæssigt bliver det til kropslig aktivitet på mountainbike og havkajak samt på tennis-, paddel- og badmintonbanerne.