IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder

i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT

kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk
 

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke

02

IT-arkitektur

Skab forandringer via forretningsdrevet IT-arkitektur

Når forretningsgange skal IT-understøttes, er det afgørende, at IT-systemerne bliver bygget så de opfylder virksomhedens behov for sikkerhed, tilgængelighed, robusthed, vedligeholdbarhed og sammenhænge. Det handler om, at designe IT-løsninger, der på bedste vis kan understøtte din forretning.
 

En sund enterprise-arkitektur
Vi kan hjælpe med at kortlægge dine forretningsprocesser og analysere hvor IT med fordel kan skabe merværdi for din forretning. I fællesskab med forretningens domæneeksperter, kan vi udvikle en bæredygtig enterprise arkitektur, som knytter de strategiske pejlemærker sammen med det tekniske niveau – og vi bistår gerne med at forankre arkitekturen i organisationen.

 

Time to market
Står din virksomhed i en situation, hvor der er behov for at få jeres produkter hurtigere på markedet eller har I brug for at få reduceret omkostningerne ved hjælp af smarte IT-løsninger eller vil du gerne vide om jeres IT-arkitektur kan understøtte jeres behov?

IT-arkitektur er også forretning.

Forståelsen af forretningens behov og ønsker til øget digitalisering

bør være styrende for hvordan IT-arkitekturen bliver designet – og ikke omvendt

 

Anskaffelse af den rigtige software
Vi har kortlagt forretningsprocesserne hos mange forskellige kunder og vi har praktisk erfaring med at omsætte forretningens behov til konkrete løsningsforslag til en IT-arkitektur, som kan blive implementeret i praksis. Vores tilgang er pragmatisk og vi forsøger altid at finde en løsning, som giver mest værdi for forretningen.

 

Modernisering af BBR

Hos KOMBIT har vi bistået med arkitekturbistand i forbindelse med moderniseringen af det 40 år gamle BBR-system.Målet har været en bedre IT-understøttelse af arbejdsgange hos kommunerne og sikre en smartere registrering og behandling af data. Vi har været behjælpelig med at få øget data-kvaliteten og sikre en bedre sammenhæng mellem data i BBR og andre Grunddataregistre.

 

Silverbullet

case

Kontakt chefkonsulent Dan Arnum Hansen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil blive klogere på forretningsdrevet IT-arkitektur.

Tal med en ekspert i IT-arkitektur

Vores services

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og teknologi til både offentlige og private virksomheder.

Det kan være alt lige fra at kvalitetssikre din mål-arkitektur, til at gennemføre et EU-udbud.

 

Vi yder teknologibistand på konsulentbasis til offentlige og private virksomheder. Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT og teknologi. Vi hjælper dig til at få succes med teknologien og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.