IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder

i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT

kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk
 

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke

IT-projektledelse

03

 

Succesfuld eksekvering af IT-projekter er i stigende grad en kritisk faktor for mange virksomheders vækststrategi og som følge heraf er der behov for at skabe et optimalt samspil mellem forretningen og it-projekterne. Den ledelsesmæssige styring af IT-projekterne skal organiseres, så din forretning forbliver effektiv og konkurrencedygtig.

 

Fornuftig balance
Vi kan være behjælpelig med at skabe og understøtte en fornuftig balance mellem de tekniske opgaver i it-projektet og projektteamets tekniske specialister. Ved at udnytte vores tekniske kompetencer kan vi frembringe et velfungerende miljø, som bidrager positivt til fremdriften på jeres IT-projekter og vi taler for øvrigt et teknik-sprog som alle forstår.


Teknisk projektledelse er vejen til succes
Det er vores erfaring, at mange virksomheder har fået etableret en projektstyringsmodel inden for de klassiske projektledelsesdiscipliner, men at den tekniske projektledelse halter lidt bagefter og dermed opnår virksomhederne ikke den ønskede effektivitet. Et IT-projekt er også et forandringsprojekt og en succesfuld implementering påkræver en organisatorisk forankret i din forretning og det kan vi hjælpe jer videre med.

 

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os og vi stiller gerne op til et uforpligtende møde

Effektiv styring af IT-projekterne

Få succes med opgraderingen af IT-infrastrukturen

Sammensætningen af IT-infrastrukturen er ofte kompleks

og for at undgå unødige forstyrrelser i produktionsmiljøet bliver de tekniske opgraderinger ofte nedprioriteret 

 

Infrastrukturspecialister i rollen som teknisk projektleder
Kombinationen af vores baggrund som infrastrukturspecialister og vores erfaring inden for projektledelse gør os i stand til at udfylde rollen som teknisk projektleder på komplekse opgraderingsprojekter. Vi kan være behjælpelig med at kvalitetssikre den tekniske løsning, varetage leverandørstyringen og bistå med at forankre de tekniske forandringer i organisationen.

Opgradering af Diamant middelware platformen
Hos Lægemiddelstyrelsen har vi bistået med teknisk projektledelse i forbindelse med opgraderingen af middelware platformen. Vi har bidraget med at omsætte forretningens behov til planlægning og styring af de tekniske rammer for projektet og vi var behjælpelig med at kvalitetssikre leverancerne fra leverandørerne. Vores rådgivning var baseret på praktiske erfaringer med at implementere nye teknologier i komplekse systemlandskaber.

 

Silverbullet

case

Vil du vide mere om IT-projektledelse?

Kontakt chefkonsulent Henrik Gørup Rasmussen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om effektiv IT-projektledelse.

Vores services

Silverbullet

case

Silverbullet

case

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og teknologi til både offentlige og private virksomheder.

Det kan være alt lige fra at kvalitetssikre din mål-arkitektur, til at gennemføre et EU-udbud.

 

Vi yder teknologibistand på konsulentbasis til offentlige og private virksomheder. Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT og teknologi. Vi hjælper dig til at få succes med teknologien og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.