IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder

i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT

kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk
 

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke

04

IT-udbud

Fra en organisation påtænker at gå i udbud, til den påtænkte løsning er i drift, er der ofte en lang proces. Processen kan være risikofyldt og omkostningstung, både i forhold til egen organisation og økonomisk. Det er derfor afgørende at der på bedste vis tages hånd de enkelte trin i udbudsforretningen, helt fra udbudsstrategi til implementering i organisationen.

Effektivt udbudsforløb

Vi har erfarne konsulenter, som har deltaget i alle aspekter af et udbud, og vi forstår de udfordringer et udbud giver. Vi kan bistå med at tilrettelægge udbudsprocessen, så den bliver effektiv og indfrier de opsatte mål. Vi kan sikre at såvel ledelse som forretningen bliver involveret rettidigt i processen og dermed undgå unødige forsinkelser.

Billigere udbudsproces

Det er vores erfaring, at mange virksomheder undervurderer omfanget og kompleksiteten af udbudsprocessen, og at det typisk tager længere tid end planlagt. Konsekvenserne er desværre alt for ofte at kvaliteten i udbudsmaterialet bliver for lav og at prisen bliver for høj. Måske kan du genkende billedet fra tidligere udbud i din egen organisation? Hos Silverbullet har vi stor erfaring med at ramme det rigtige niveau i udbudsprocessen, og sikre det ikke bliver mere kompliceret end nødvendigt.

 

Du er velkommen til at kontakte os og vi stiller gerne op til et uforpligtende møde

Få en effektiv og sikker gennemførsel af dit udbud

Genudbud er også udbudspligtige

Når aftalen udløber, kan det virke uoverskueligt at skulle udskifte den gode IT-leverandør, og det kan være fristende at springe over gærdet og forlænge aftalen 

 

Erfarne udbudskonsulenter  

Vi har været involveret i mange udbudsprojekter inden for både det offentlige og private og vi har erfaring med at tilrettelægge effektive udbudsforløb, der sikre fremdrift og resultater. I forbindelse med genudbud af IT-systemer har vi haft succes med at tilrettelægge og facilitere den teknisk dialog med potentielle IT-leverandører i markedet med henblik på at få skruet udbudsmaterialet sammen bedst muligt. Vores tekniske kompetencer inden for infrastruktur, drift, videreudvikling og support sikre en effektiv udbudsproces.

Genudbud af BOM
Hos KOMBIT har vi bistået med teknisk rådgivning i forbindelse med et genudbud af den eksisterende fælleskommunale IT-løsning Byg og Miljø (BOM). Genudbuddet omhandlede transition, drift, vedligehold, videreudvikling og support.

 

Silverbullet

case

Bliv klogere på IT-udbud

Kontakt chefkonsulent Henrik Gørup Rasmussen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om hvordan IT-udbud gennemføres bedst muligt. 

Vores services

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og teknologi til både offentlige og private virksomheder.

Det kan være alt lige fra at kvalitetssikre din mål-arkitektur, til at gennemføre et EU-udbud.

 

Vi yder teknologibistand på konsulentbasis til offentlige og private virksomheder. Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT og teknologi. Vi hjælper dig til at få succes med teknologien og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.