silverbullet_logo.png

Hvad kan vi hjælpe din kommune med?

Silverbullet som kommunernes digitale samarbejdspartner

 

Kommunerne står overfor en række udfordringer i de kommende år - bl.a. i forlængelse af ændringer i demografi, økonomi og øget efterspørgsel efter digitale services.

En måde at imødekomme udfordringerne på er et fortsat stort fokus på digitaliseringsindsatsen, hvilket kræver både overblik, ressourcer og kvalitet, når der skal aftages og integreres løsninger i organisationen og i det eksisterende kommunale IT-landskab. Dette gælder både de løsninger, der genereres fra centralt hold, fx via fællesoffentlige strategier, Digitaliseringsstyrelsen samt KOMBIT, og de løsninger, projekter og initiativer, som kommunen selv igangsætter.

kommune_mobil_2.png

Silverbullet kan hjælpe din kommune med at få overblik og komme godt fra start samt ikke mindst godt i mål med jeres digitaliseringsprojekter. Vi har samlet og beskrevet vores viden og ekspertise i nedenstående ydelser. 

Kommunale ydelser

Lær Jan at kende


Jan er datalog med mere end 25 års erfaring som it-arkitekt på udvikling af større løsninger til den offentlige sektor. Jan har bl.a. arbejdet tæt sammen med KOMBIT i en lang årrække som chefarkitekt på infrastrukturkomponenten Serviceplatformen og på STS Administrationsmodulet som er en central komponent ifm. adgangsstyringen i den fælleskommunale rammearkitektur. Jan har derfor en dyb indsigt i rammearkitekturens sikkerhedsmodel. Jan har stor erfaring med migrering (konvertering) af data fra gamle it-systemer, og for KOMBIT har Jan udarbejdet migreringsstrategien til ibrugtagning af FBS (Fælles Bibliotekssystem). Senest har Jan arbejdet sammen med Region Hovedstaden om en løsning som giver kommunale fagpersoner adgang til journaldata fra Sundhedsplatformen. Jan har desuden været løsningsarkitekt på flere store løsninger til den kommunale sektor, heriblandt Støttesystemerne og E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag).

KORT OVER DANMAK_silver copy_Snapseed.jp

Hvem er Silverbullets kunder?

Hovedparten af Silverbullets opgaver leveres til den offentlige sektor i Danmark. Det er til de danske kommuner, men det er også til regioner, ministerier og styrelser samt virksomheder i forsyningssektoren. 

I den offentlige sektor har vi især arbejdet indenfor sundhedsområdet med løbende opgaver for Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, alle de danske regioner og på tværs af regionale projekter i RSI (Regionernes Sundheds it). Herudover har vi i de seneste år haft opgaver for bl.a. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Danske Spil, Eniig, Bankdata, Rigspolitiet og LD. 

 

I forhold til den kommunale sektor har KOMBIT været en gennemgående kunde i en længere årrække, og Silverbullet er sammen med Rambøll Management Consulting netop valgt som primær leverandør på KOMBIT’s delaftale vedrørende IT-arkitektur. Ud over rammeaftalen med KOMBIT kan Silverbullet levere til kommunerne på SKI-rammeaftalerne 17.11, 02.15 og 02.17.

 

Silverbullet leverer under flere rammeaftaler

Silverbullet har i øvrigt adgang til følgende rammeaftaler – direkte eller gennem samarbejdspartnere:

  • Regionernes rammeaftale for it-konsulenter på Delaftale 1, 2, 3, 4, 7 og 9

  • SKAT’s Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter på Delaftale 1, 2 & 3

  • Sundhedsdatastyrelsens og Lægemiddelstyrelsens IT-konsulent rammeaftale på Delaftale 1, 3 og 8

  • SKI 02.15 og SKI 02.17

Kendskabet til det offentlige it-landskab og de kunder vi arbejder med, gør os til stand til at yde den bedste rådgivning, og samtidigt gøre brug af erfaringer fra det offentlige marked.

Mød Silverbullets specialister i den kommunale sektor

silverbullit 3.jpg

Jens Hornemann

Adm. Direktør og partner

+45 20 60 67 01

Lær Jens at kende


Jens har mere end 30 års erfaring med design, implementering og ledelse af større og komplekse forretningsorienterede anlægs-, udviklings- og omstillingsprojekter inden for IT/teknologi, økonomisk styring og administrativ effektivisering. Jens har i den forbindelse en omfattende viden om og kendskab til de danske kommuner: Dels fra konsulentopgaver i KOMBIT og i næsten alle landets kommuner og inden for alle grene af den kommunale opgaveportefølje. Og dels fra ledelsesstillinger som direktør i COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling (nu en del af KOMPONENT) og en del af KL’s strategiske ledelsesforrum samt direktør i BDO Kommunernes Revision med ansvar for alle ydelser til den kommunale sektor. I forhold til IT og digitalisering har Jens erfaring som både linjeleder og program/projektleder af større og flerårige strategi- og implementeringsprojekter – økonomi- og lønsystemer, fagsystemer og infrastruktur – såvel som mindre digitaliseringsprojekter. Jens er næstformand i Udvalget for IT i den offentlige sektor i Dansk IT.

712X9984-1.jpg

Henrik Gørup

Direktør / Partner

+45 40 26 77 00

Lær Jens at kende


Jens har mere end 30 års erfaring med design, implementering og ledelse af større og komplekse forretningsorienterede anlægs-, udviklings- og omstillingsprojekter inden for IT/teknologi, økonomisk styring og administrativ effektivisering. Jens har i den forbindelse en omfattende viden om og kendskab til de danske kommuner: Dels fra konsulentopgaver i KOMBIT og i næsten alle landets kommuner og inden for alle grene af den kommunale opgaveportefølje. Og dels fra ledelsesstillinger som direktør i COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling (nu en del af KOMPONENT) og en del af KL’s strategiske ledelsesforrum samt direktør i BDO Kommunernes Revision med ansvar for alle ydelser til den kommunale sektor. I forhold til IT og digitalisering har Jens erfaring som både linjeleder og program/projektleder af større og flerårige strategi- og implementeringsprojekter – økonomi- og lønsystemer, fagsystemer og infrastruktur – såvel som mindre digitaliseringsprojekter. Jens er næstformand i Udvalget for IT i den offentlige sektor i Dansk IT.

Silverbullit 12-1_edited.jpg

Anders Strange Nielsen

Chefkonsulent

+45 40 22 20 05

Lær Henrik at kende


Henrik er en erfaren chefkonsulent og IT-arkitekt med stort kendskab til kommunernes digitalisering – bl.a. som som interim IT-drifts-/driftsudviklingschef i en kommune. Her bidrog han til udvikling af IT-afdelingens serviceydelser og ydede ledelsesmæssig støtte til håndtering af drifts- og driftsudviklingsopgaver af teknisk karakter.

I rollen som konsulent har Henrik bistået kommunerne med at identificere services og udfordringer, særligt med fokus på organisatorisk servicedesign, dvs. ”kundens” oplevelse af IT-supporten. I processen blev der udarbejdet en række serviceprototyper, som dannede grundlaget for afprøvning af tanker med henblik på at kvalificere et opdateret servicekatalog.

Henrik har arbejdet med offentlige udbud, afklaring af behov, udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsdesign i store dele af sin karriere. Herudover har han en solid erfaring med arbejdet i nationalt og regionalt regi – særligt med udvikling og ibrugtagning af Sundhedsplatformen, men også andre systemkomplekser i den offentlige sektor.

Henrik har arbejdet med udvikling og udviklingsledelse gennem praktisk taget hele sin karriere. Hans definerende pejlemærke er at finde og sikre helheden i nye løsninger med fokus på slutbrugernes behov.

Han har både ledet teknologiske udviklings- og innovationsprojekter med efterfølgende forretningsmæssig implementering og været arkitekten bag og deltaget i en række implementeringsprojekter.

Han har endvidere deltaget i og faciliteret udvikling af digitale forretningskoncepter.

712X9689-1.JPG

Henrik Laier

Chefkonsulent

+45 40 37 88 16

Lær Henrik at kende


Henrik er en erfaren chefkonsulent og IT-arkitekt med stort kendskab til kommunernes digitalisering – bl.a. som som interim IT-drifts-/driftsudviklingschef i en kommune. Her bidrog han til udvikling af IT-afdelingens serviceydelser og ydede ledelsesmæssig støtte til håndtering af drifts- og driftsudviklingsopgaver af teknisk karakter.

I rollen som konsulent har Henrik bistået kommunerne med at identificere services og udfordringer, særligt med fokus på organisatorisk servicedesign, dvs. ”kundens” oplevelse af IT-supporten. I processen blev der udarbejdet en række serviceprototyper, som dannede grundlaget for afprøvning af tanker med henblik på at kvalificere et opdateret servicekatalog.

Henrik har arbejdet med offentlige udbud, afklaring af behov, udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsdesign i store dele af sin karriere. Herudover har han en solid erfaring med arbejdet i nationalt og regionalt regi – særligt med udvikling og ibrugtagning af Sundhedsplatformen, men også andre systemkomplekser i den offentlige sektor.

Henrik har arbejdet med udvikling og udviklingsledelse gennem praktisk taget hele sin karriere. Hans definerende pejlemærke er at finde og sikre helheden i nye løsninger med fokus på slutbrugernes behov.

Han har både ledet teknologiske udviklings- og innovationsprojekter med efterfølgende forretningsmæssig implementering og været arkitekten bag og deltaget i en række implementeringsprojekter.

Han har endvidere deltaget i og faciliteret udvikling af digitale forretningskoncepter.

Full Res DSC_4824-2.jpg

Jan Holdam

Chefkonsulent

+45 25 18 86 38

Lær Jan at kende


Jan er datalog med mere end 25 års erfaring som it-arkitekt på udvikling af større løsninger til den offentlige sektor. Jan har bl.a. arbejdet tæt sammen med KOMBIT i en lang årrække som chefarkitekt på infrastrukturkomponenten Serviceplatformen og på STS Administrationsmodulet som er en central komponent ifm. adgangsstyringen i den fælleskommunale rammearkitektur. Jan har derfor en dyb indsigt i rammearkitekturens sikkerhedsmodel. Jan har stor erfaring med migrering (konvertering) af data fra gamle it-systemer, og for KOMBIT har Jan udarbejdet migreringsstrategien til ibrugtagning af FBS (Fælles Bibliotekssystem). Senest har Jan arbejdet sammen med Region Hovedstaden om en løsning som giver kommunale fagpersoner adgang til journaldata fra Sundhedsplatformen. Jan har desuden været løsningsarkitekt på flere store løsninger til den kommunale sektor, heriblandt Støttesystemerne og E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag).

Eigil.jpg

Eigil Carner Nielsen

Associeret chefkonsulent

+45 25 24 76 60

Lær Jens at kende


Jens har mere end 30 års erfaring med design, implementering og ledelse af større og komplekse forretningsorienterede anlægs-, udviklings- og omstillingsprojekter inden for IT/teknologi, økonomisk styring og administrativ effektivisering. Jens har i den forbindelse en omfattende viden om og kendskab til de danske kommuner: Dels fra konsulentopgaver i KOMBIT og i næsten alle landets kommuner og inden for alle grene af den kommunale opgaveportefølje. Og dels fra ledelsesstillinger som direktør i COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling (nu en del af KOMPONENT) og en del af KL’s strategiske ledelsesforrum samt direktør i BDO Kommunernes Revision med ansvar for alle ydelser til den kommunale sektor. I forhold til IT og digitalisering har Jens erfaring som både linjeleder og program/projektleder af større og flerårige strategi- og implementeringsprojekter – økonomi- og lønsystemer, fagsystemer og infrastruktur – såvel som mindre digitaliseringsprojekter. Jens er næstformand i Udvalget for IT i den offentlige sektor i Dansk IT.

Hvem er Silverbullet?

Silverbullet er et danskejet konsulenthus, der siden 2004 har rådgivet og leveret konsulentydelser til især offentlige kunder – kommuner, regioner, ministerier og styrelser. 

Silverbullet er drevet af ønsket om at gøre en forskel til gavn for både kundens og samfundets bundlinje. Vi tror nemlig, at smartere brug af IT kan forbedre kundens effektivitet og på den måde bidrage til væsentlige forbedringer af kvaliteten både hos kunden og i samfundet.

Vi ser os selv som strategiske rådgivere med et stort taktisk og operationelt erfaringsgrundlag. Vi rådgiver og bistår vores kunder bl.a. i forbindelse med EU-udbud og indkøb af IT-løsninger, udvikling og kvalitetssikring af målarkitekturen, økonomiske analyser og udarbejdelse af business cases, program- og projektledelse samt implementeringsbistand. Som strategiske rådgivere trækker vi på vores medarbejderes kompetencer, der for alle konsulenter er baseret på mindst 20 års erfaring med digitalisering fra større offentlige kunder samt leverandør- og konsulentvirksomheder.

I Silverbullet lægger vi vægt på praktiske løsninger, der kan bruges direkte af vores kunder. Det indebærer bl.a., at vi siger, hvad vi mener – baseret på vores faglige og professionelle viden og erfaring. 

Kompetencemæssigt dækker vi bredt, og rådgivningen til vores kunder er forankret i vores unikke viden om IT-arkitektur, teknologi og organisationer. 

bullet_blur.jpg

Vil I videre med jeres digitaliseringsprojekt?

Start med at kontakte Direktør & Partner Jens Hornemann her

eller Direktør & Partner Henrik Gørup Rasmussen fra Silverbullet-teamet her,

så hjælper vi jer med at få overblik og indsigt

Om Silverbullet og IT med omtanke

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.