silverbullet_logo.png

Hvad kan vi hjælpe din kommune med?

Silverbullet som kommunernes digitale samarbejdspartner

 

Kommunerne står overfor en række udfordringer i de kommende år - bl.a. i forlængelse af ændringer i demografi, økonomi og øget efterspørgsel efter digitale services.

En måde at imødekomme udfordringerne på er et fortsat stort fokus på digitaliseringsindsatsen, hvilket kræver både overblik, ressourcer og kvalitet, når der skal aftages og integreres løsninger i organisationen og i det eksisterende kommunale IT-landskab. Dette gælder både de løsninger, der genereres fra centralt hold, fx via fællesoffentlige strategier, Digitaliseringsstyrelsen samt KOMBIT, og de løsninger, projekter og initiativer, som kommunen selv igangsætter.

kommune_mobil_2.png

Silverbullet kan hjælpe din kommune med at få overblik og komme godt fra start samt ikke mindst godt i mål med jeres digitaliseringsprojekter. Vi har samlet og beskrevet vores viden og ekspertise i nedenstående ydelser. 

Kommunale ydelser

Lær Jan at kende


Jan er datalog med mere end 25 års erfaring som it-arkitekt på udvikling af større løsninger til den offentlige sektor. Jan har bl.a. arbejdet tæt sammen med KOMBIT i en lang årrække som chefarkitekt på infrastrukturkomponenten Serviceplatformen og på STS Administrationsmodulet som er en central komponent ifm. adgangsstyringen i den fælleskommunale rammearkitektur. Jan har derfor en dyb indsigt i rammearkitekturens sikkerhedsmodel. Jan har stor erfaring med migrering (konvertering) af data fra gamle it-systemer, og for KOMBIT har Jan udarbejdet migreringsstrategien til ibrugtagning af FBS (Fælles Bibliotekssystem). Senest har Jan arbejdet sammen med Region Hovedstaden om en løsning som giver kommunale fagpersoner adgang til journaldata fra Sundhedsplatformen. Jan har desuden været løsningsarkitekt på flere store løsninger til den kommunale sektor, heriblandt Støttesystemerne og E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag).

KORT OVER DANMAK_silver copy_Snapseed.jp

Hvem er Silverbullets kunder?

Hovedparten af Silverbullets opgaver leveres til den offentlige sektor i Danmark. Det er til de danske kommuner, men det er også til regioner, ministerier og styrelser samt virksomheder i forsyningssektoren. 

I den offentlige sektor har vi især arbejdet indenfor sundhedsområdet med løbende opgaver for Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, alle de danske regioner og på tværs af regionale projekter i RSI (Regionernes Sundheds it). Herudover har vi i de seneste år haft opgaver for bl.a. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Danske Spil, Eniig, Bankdata, Rigspolitiet og LD. 

 

I forhold til den kommunale sektor har KOMBIT været en gennemgående kunde i en længere årrække, og Silverbullet er sammen med Rambøll Management Consulting netop valgt som primær leverandør på KOMBIT’s delaftale vedrørende IT-arkitektur. Ud over rammeaftalen med KOMBIT kan Silverbullet levere til kommunerne på SKI-rammeaftalerne 17.11, 02.15 og 02.17.

 

Silverbullet leverer under flere rammeaftaler

Silverbullet har i øvrigt adgang til følgende rammeaftaler – direkte eller gennem samarbejdspartnere:

  • Regionernes rammeaftale for it-konsulenter på Delaftale 1, 2, 3, 4, 7 og 9

  • SKAT’s Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter på Delaftale 1, 2 & 3

  • Sundhedsdatastyrelsens og Lægemiddelstyrelsens IT-konsulent rammeaftale på Delaftale 1, 3 og 8

  • SKI 02.15 og SKI 02.17

Kendskabet til det offentlige it-landskab og de kunder vi arbejder med, gør os til stand til at yde den bedste rådgivning, og samtidigt gøre brug af erfaringer fra det offentlige marked.

Mød Silverbullets specialister i den kommunale sektor

Jens Hornemann

Adm. Direktør og partner

+45 20 60 67 01

Lær Eigil at kende


Eigil har mere end 30 års erfaring som projektleder, implementeringskonsulent og forretningsarkitekt på udvikling og implementering af store og komplekse ERP-systemer til de danske kommuner. Denne erfaring er bygget ovenpå en bred og praksisnær viden om kommunernes økonomistyring fra hans tidligere jobs som bl.a. kommunaldirektør og økonomichef i en dansk kommune.

Eigil har endvidere et omfattende kendskab til kommunernes ydelsesområder og den systemmæssige understøttelse af disse samt integrationen til ERP-systemerne. Han har i den forbindelse et godt kendskab til den fælleskommunale infrastruktur.

Som tidligere ansat i en kommunal økonomifunktion og tidligere kommunaldirektør har Eigil en unik forståelse af de tværgående processer og interessentlandskabet omkring kommunernes opgaver, organisation og styring. Konkret har Eigil specifik viden om og indsigt i KMD Opus og KMD Aktiv fra sin tid i KMD. Fra hans seneste opgave som projektchef for implementeringen af et nyt tværoffentligt ERP-system til Grønlands Selvstyre og de 5 kommuner i Grønland har han endvidere et detaljeret kendskab til funktionaliteten i både det nye ERP-system fra Fujitsu og det udgående ERP-system fra EG.

I forhold til udbud og leverandørstyring har Eigil stor erfaring fra både leverandørsiden og kundesiden. Generelt har Eigil betydelig erfaring fra arbejde med store og komplekse projekter med mange interessenter og samarbejdspartnere, både internt i en organisation, mellem ligeværdige organisationer samt leverandørstyring og koordinering.

Henrik Gørup

Direktør / Partner

+45 40 26 77 00

Lær Henrik at kende


Henrik har i mere end 25 år arbejdet med it-løsninger til den offentlige sektor i Danmark – til kommuner, regioner og statslige styrelser samt med tværoffentlige løsninger på tværs af sektorer og myndighedsniveauer. I kraft af hans lange erfaring kan Henrik arbejde på alle niveauer i teknologistakken – fra infrastruktur og applikationer, over forretningsprocesser og arkitektur til governance og strategi. Han har herunder varetaget flere forskellige roller i forbindelse med projektets faser fra start til slut. Fra analysefase, over kravspecifikation, afklaringsfase, udviklingsfase, implementering og drift. Og både som teknikker, projektleder og som strategisk ledelsesrådgiver. Styring af ændringshåndtering har været en del af opgaverne, både i forbindelse med kravsspecifikation, i afklarings- og udviklingsfasen samt i drift, ligesom Henrik har haft et særligt ekspertiseområde inden for drift, sikkerhed, test, og øvrige non-funktionelle krav.

Henrik har deltaget i mange opgaver på leverandørsiden, men i de seneste år fortrinsvis på kundesiden, bl.a. for SKI, Lægemiddelstyrelsen, Region Nordjylland, og Praksys.dk (nyt sygesikringssystem). I kommunerne og i KOMBIT har Henrik først og fremmest erfaring med infrastruktur og drift.

Anders Strange Nielsen

Chefkonsulent

+45 40 22 20 05

Lær Anders at kende


Anders er chefkonsulent i Silverbullet med en bred erfaring med IT-løsninger rettet specifikt mod det kommunale behov, ligesom han er godt bekendt med fælles offentlige IT-infrastruktur. Han bliver ofte bragt i spil, hvis der skal bygges integrationer mellem fællesoffentlige IT-løsninger og den kommunale IT-Infrastruktur. Anders har tidligere bistået bl.a. Københavns Kommune med integration af omsorgssystemer og har hjulpet Albertslund Kommune med at planlægge migrering af fysisk datacenter til skyen.

Som IT-arkitekt har Anders mere end 20 års erfaring inden for infrastruktur og sikkerhedsarkitektur og han evner at designe til hele teknologistakken. Tidligere har Anders har også arbejdet som udvikler, hvilket giver ham en god forståelse for applikationsarkitektur. Hans kompetencer kommer ofte i spil i forbindelse med teknologivurderinger, arkitektur reviews og valg af sourcing strategi.

Anders har i flere projekter udarbejdet kravspecifikation og udbudsmateriale – f.eks. for udvidelser til SOR (Sygehusvæsenets Organisations Register) og leveret teknisk projektledelse i forbindelse med gennemførelse af udbud. . Ligeledes har Anders være med til at fastsætte evalueringskriterier og har faciliteret høringer med mulige leverandører. Efter udbuddets gennemførelse er Anders typisk fortsat som kundens tekniske tovholder i relation til den valgte leverandør.

Henrik Laier

Chefkonsulent

+45 40 37 88 16

Lær Eigil at kende


Eigil har mere end 30 års erfaring som projektleder, implementeringskonsulent og forretningsarkitekt på udvikling og implementering af store og komplekse ERP-systemer til de danske kommuner. Denne erfaring er bygget ovenpå en bred og praksisnær viden om kommunernes økonomistyring fra hans tidligere jobs som bl.a. kommunaldirektør og økonomichef i en dansk kommune.

Eigil har endvidere et omfattende kendskab til kommunernes ydelsesområder og den systemmæssige understøttelse af disse samt integrationen til ERP-systemerne. Han har i den forbindelse et godt kendskab til den fælleskommunale infrastruktur.

Som tidligere ansat i en kommunal økonomifunktion og tidligere kommunaldirektør har Eigil en unik forståelse af de tværgående processer og interessentlandskabet omkring kommunernes opgaver, organisation og styring. Konkret har Eigil specifik viden om og indsigt i KMD Opus og KMD Aktiv fra sin tid i KMD. Fra hans seneste opgave som projektchef for implementeringen af et nyt tværoffentligt ERP-system til Grønlands Selvstyre og de 5 kommuner i Grønland har han endvidere et detaljeret kendskab til funktionaliteten i både det nye ERP-system fra Fujitsu og det udgående ERP-system fra EG.

I forhold til udbud og leverandørstyring har Eigil stor erfaring fra både leverandørsiden og kundesiden. Generelt har Eigil betydelig erfaring fra arbejde med store og komplekse projekter med mange interessenter og samarbejdspartnere, både internt i en organisation, mellem ligeværdige organisationer samt leverandørstyring og koordinering.

Jan Holdam

Chefkonsulent

+45 25 18 86 38

Lær Jan at kende


Jan er datalog med mere end 25 års erfaring som it-arkitekt på udvikling af større løsninger til den offentlige sektor. Jan har bl.a. arbejdet tæt sammen med KOMBIT i en lang årrække som chefarkitekt på infrastrukturkomponenten Serviceplatformen og på STS Administrationsmodulet som er en central komponent ifm. adgangsstyringen i den fælleskommunale rammearkitektur. Jan har derfor en dyb indsigt i rammearkitekturens sikkerhedsmodel. Jan har stor erfaring med migrering (konvertering) af data fra gamle it-systemer, og for KOMBIT har Jan udarbejdet migreringsstrategien til ibrugtagning af FBS (Fælles Bibliotekssystem). Senest har Jan arbejdet sammen med Region Hovedstaden om en løsning som giver kommunale fagpersoner adgang til journaldata fra Sundhedsplatformen. Jan har desuden været løsningsarkitekt på flere store løsninger til den kommunale sektor, heriblandt Støttesystemerne og E&E (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag).

Eigil Carner Nielsen

Associeret chefkonsulent

+45 25 24 76 60

Lær Eigil at kende


Eigil har mere end 30 års erfaring som projektleder, implementeringskonsulent og forretningsarkitekt på udvikling og implementering af store og komplekse ERP-systemer til de danske kommuner. Denne erfaring er bygget ovenpå en bred og praksisnær viden om kommunernes økonomistyring fra hans tidligere jobs som bl.a. kommunaldirektør og økonomichef i en dansk kommune.

Eigil har endvidere et omfattende kendskab til kommunernes ydelsesområder og den systemmæssige understøttelse af disse samt integrationen til ERP-systemerne. Han har i den forbindelse et godt kendskab til den fælleskommunale infrastruktur.

Som tidligere ansat i en kommunal økonomifunktion og tidligere kommunaldirektør har Eigil en unik forståelse af de tværgående processer og interessentlandskabet omkring kommunernes opgaver, organisation og styring. Konkret har Eigil specifik viden om og indsigt i KMD Opus og KMD Aktiv fra sin tid i KMD. Fra hans seneste opgave som projektchef for implementeringen af et nyt tværoffentligt ERP-system til Grønlands Selvstyre og de 5 kommuner i Grønland har han endvidere et detaljeret kendskab til funktionaliteten i både det nye ERP-system fra Fujitsu og det udgående ERP-system fra EG.

I forhold til udbud og leverandørstyring har Eigil stor erfaring fra både leverandørsiden og kundesiden. Generelt har Eigil betydelig erfaring fra arbejde med store og komplekse projekter med mange interessenter og samarbejdspartnere, både internt i en organisation, mellem ligeværdige organisationer samt leverandørstyring og koordinering.

Hvem er Silverbullet?

Silverbullet er et danskejet konsulenthus, der siden 2004 har rådgivet og leveret konsulentydelser til især offentlige kunder – kommuner, regioner, ministerier og styrelser. 

Silverbullet er drevet af ønsket om at gøre en forskel til gavn for både kundens og samfundets bundlinje. Vi tror nemlig, at smartere brug af IT kan forbedre kundens effektivitet og på den måde bidrage til væsentlige forbedringer af kvaliteten både hos kunden og i samfundet.

Vi ser os selv som strategiske rådgivere med et stort taktisk og operationelt erfaringsgrundlag. Vi rådgiver og bistår vores kunder bl.a. i forbindelse med EU-udbud og indkøb af IT-løsninger, udvikling og kvalitetssikring af målarkitekturen, økonomiske analyser og udarbejdelse af business cases, program- og projektledelse samt implementeringsbistand. Som strategiske rådgivere trækker vi på vores medarbejderes kompetencer, der for alle konsulenter er baseret på mindst 20 års erfaring med digitalisering fra større offentlige kunder samt leverandør- og konsulentvirksomheder.

I Silverbullet lægger vi vægt på praktiske løsninger, der kan bruges direkte af vores kunder. Det indebærer bl.a., at vi siger, hvad vi mener – baseret på vores faglige og professionelle viden og erfaring. 

Kompetencemæssigt dækker vi bredt, og rådgivningen til vores kunder er forankret i vores unikke viden om IT-arkitektur, teknologi og organisationer. 

Vil I videre med jeres digitaliseringsprojekt?

Start med at kontakte Direktør & Partner Jens Hornemann her

eller Direktør & Partner Henrik Gørup Rasmussen fra Silverbullet-teamet her,

så hjælper vi jer med at få overblik og indsigt

Om Silverbullet og IT med omtanke

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.