silverbullet_logo.png

Hvad kan vi hjælpe din kommune med?

Silverbullet som kommunernes digitale samarbejdspartner

 

Kommunerne står overfor en række udfordringer i de kommende år - bl.a. i forlængelse af ændringer i demografi, økonomi og øget efterspørgsel efter digitale services.

En måde at imødekomme udfordringerne på er et fortsat stort fokus på digitaliseringsindsatsen, hvilket kræver både overblik, ressourcer og kvalitet, når der skal aftages og integreres løsninger i organisationen og i det eksisterende kommunale IT-landskab. Dette gælder både de løsninger, der genereres fra centralt hold, fx via fællesoffentlige strategier, Digitaliseringsstyrelsen samt KOMBIT, og de løsninger, projekter og initiativer, som kommunen selv igangsætter.

kommune_mobil_2.png

Silverbullet kan hjælpe din kommune med at få overblik og komme godt fra start samt ikke mindst godt i mål med jeres digitaliseringsprojekter. Vi har samlet og beskrevet vores viden og ekspertise i nedenstående ydelser. 

Kommunale ydelser

Lær Anders at kende


Anders er chefkonsulent i Silverbullet med en bred erfaring med IT-løsninger rettet specifikt mod det kommunale behov, ligesom han er godt bekendt med fælles offentlige IT-infrastruktur. Han bliver ofte bragt i spil, hvis der skal bygges integrationer mellem fællesoffentlige IT-løsninger og den kommunale IT-Infrastruktur. Anders har tidligere bistået bl.a. Københavns Kommune med integration af omsorgssystemer og har hjulpet Albertslund Kommune med at planlægge migrering af fysisk datacenter til skyen.

Som IT-arkitekt har Anders mere end 20 års erfaring inden for infrastruktur og sikkerhedsarkitektur og han evner at designe til hele teknologistakken. Tidligere har Anders har også arbejdet som udvikler, hvilket giver ham en god forståelse for applikationsarkitektur. Hans kompetencer kommer ofte i spil i forbindelse med teknologivurderinger, arkitektur reviews og valg af sourcing strategi.

Anders har i flere projekter udarbejdet kravspecifikation og udbudsmateriale – f.eks. for udvidelser til SOR (Sygehusvæsenets Organisations Register) og leveret teknisk projektledelse i forbindelse med gennemførelse af udbud. . Ligeledes har Anders være med til at fastsætte evalueringskriterier og har faciliteret høringer med mulige leverandører. Efter udbuddets gennemførelse er Anders typisk fortsat som kundens tekniske tovholder i relation til den valgte leverandør.

KORT OVER DANMAK_silver copy_Snapseed.jp

Hvem er Silverbullets kunder?

Hovedparten af Silverbullets opgaver leveres til den offentlige sektor i Danmark. Det er til de danske kommuner, men det er også til regioner, ministerier og styrelser samt virksomheder i forsyningssektoren. 

I den offentlige sektor har vi især arbejdet indenfor sundhedsområdet med løbende opgaver for Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, alle de danske regioner og på tværs af regionale projekter i RSI (Regionernes Sundheds it). Herudover har vi i de seneste år haft opgaver for bl.a. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Danske Spil, Eniig, Bankdata, Rigspolitiet og LD. 

 

I forhold til den kommunale sektor har KOMBIT været en gennemgående kunde i en længere årrække, og Silverbullet er sammen med Rambøll Management Consulting netop valgt som primær leverandør på KOMBIT’s delaftale vedrørende IT-arkitektur. Ud over rammeaftalen med KOMBIT kan Silverbullet levere til kommunerne på SKI-rammeaftalerne 17.11, 02.15 og 02.17.

 

Silverbullet leverer under flere rammeaftaler

Silverbullet har i øvrigt adgang til følgende rammeaftaler – direkte eller gennem samarbejdspartnere:

  • Regionernes rammeaftale for it-konsulenter på Delaftale 1, 2, 3, 4, 7 og 9

  • SKAT’s Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter på Delaftale 1, 2 & 3

  • Sundhedsdatastyrelsens og Lægemiddelstyrelsens IT-konsulent rammeaftale på Delaftale 1, 3 og 8

Mød Silverbullets specialister i den kommunale sektor

Jens Hornemann

Direktør og partner

+45 20 60 67 01

Lær Anders at kende


Anders er chefkonsulent i Silverbullet med en bred erfaring med IT-løsninger rettet specifikt mod det kommunale behov, ligesom han er godt bekendt med fælles offentlige IT-infrastruktur. Han bliver ofte bragt i spil, hvis der skal bygges integrationer mellem fællesoffentlige IT-løsninger og den kommunale IT-Infrastruktur. Anders har tidligere bistået bl.a. Københavns Kommune med integration af omsorgssystemer og har hjulpet Albertslund Kommune med at planlægge migrering af fysisk datacenter til skyen.

Som IT-arkitekt har Anders mere end 20 års erfaring inden for infrastruktur og sikkerhedsarkitektur og han evner at designe til hele teknologistakken. Tidligere har Anders har også arbejdet som udvikler, hvilket giver ham en god forståelse for applikationsarkitektur. Hans kompetencer kommer ofte i spil i forbindelse med teknologivurderinger, arkitektur reviews og valg af sourcing strategi.

Anders har i flere projekter udarbejdet kravspecifikation og udbudsmateriale – f.eks. for udvidelser til SOR (Sygehusvæsenets Organisations Register) og leveret teknisk projektledelse i forbindelse med gennemførelse af udbud. . Ligeledes har Anders være med til at fastsætte evalueringskriterier og har faciliteret høringer med mulige leverandører. Efter udbuddets gennemførelse er Anders typisk fortsat som kundens tekniske tovholder i relation til den valgte leverandør.

Anders Strange Nielsen

Chefkonsulent

+45 40 22 20 05

Lær Anders at kende


Anders er chefkonsulent i Silverbullet med en bred erfaring med IT-løsninger rettet specifikt mod det kommunale behov, ligesom han er godt bekendt med fælles offentlige IT-infrastruktur. Han bliver ofte bragt i spil, hvis der skal bygges integrationer mellem fællesoffentlige IT-løsninger og den kommunale IT-Infrastruktur. Anders har tidligere bistået bl.a. Københavns Kommune med integration af omsorgssystemer og har hjulpet Albertslund Kommune med at planlægge migrering af fysisk datacenter til skyen.

Som IT-arkitekt har Anders mere end 20 års erfaring inden for infrastruktur og sikkerhedsarkitektur og han evner at designe til hele teknologistakken. Tidligere har Anders har også arbejdet som udvikler, hvilket giver ham en god forståelse for applikationsarkitektur. Hans kompetencer kommer ofte i spil i forbindelse med teknologivurderinger, arkitektur reviews og valg af sourcing strategi.

Anders har i flere projekter udarbejdet kravspecifikation og udbudsmateriale – f.eks. for udvidelser til SOR (Sygehusvæsenets Organisations Register) og leveret teknisk projektledelse i forbindelse med gennemførelse af udbud. . Ligeledes har Anders være med til at fastsætte evalueringskriterier og har faciliteret høringer med mulige leverandører. Efter udbuddets gennemførelse er Anders typisk fortsat som kundens tekniske tovholder i relation til den valgte leverandør.

Henrik Laier

Chefkonsulent

+45 40 37 88 16

Lær Henrik at kende


Henrik er en erfaren chefkonsulent og IT-arkitekt med stort kendskab til kommunernes digitalisering – bl.a. som som interim IT-drifts-/driftsudviklingschef i en kommune. Her bidrog han til udvikling af IT-afdelingens serviceydelser og ydede ledelsesmæssig støtte til håndtering af drifts- og driftsudviklingsopgaver af teknisk karakter.

I rollen som konsulent har Henrik bistået kommunerne med at identificere services og udfordringer, særligt med fokus på organisatorisk servicedesign, dvs. ”kundens” oplevelse af IT-supporten. I processen blev der udarbejdet en række serviceprototyper, som dannede grundlaget for afprøvning af tanker med henblik på at kvalificere et opdateret servicekatalog.

Henrik har arbejdet med offentlige udbud, afklaring af behov, udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsdesign i store dele af sin karriere. Herudover har han en solid erfaring med arbejdet i nationalt og regionalt regi – særligt med udvikling og ibrugtagning af Sundhedsplatformen, men også andre systemkomplekser i den offentlige sektor.

Henrik har arbejdet med udvikling og udviklingsledelse gennem praktisk taget hele sin karriere. Hans definerende pejlemærke er at finde og sikre helheden i nye løsninger med fokus på slutbrugernes behov.

Han har både ledet teknologiske udviklings- og innovationsprojekter med efterfølgende forretningsmæssig implementering og været arkitekten bag og deltaget i en række implementeringsprojekter.

Han har endvidere deltaget i og faciliteret udvikling af digitale forretningskoncepter.

Dorte Carstensen

Chefkonsulent

+45 40 44 97 77

Lær Henrik at kende


Henrik er en erfaren chefkonsulent og IT-arkitekt med stort kendskab til kommunernes digitalisering – bl.a. som som interim IT-drifts-/driftsudviklingschef i en kommune. Her bidrog han til udvikling af IT-afdelingens serviceydelser og ydede ledelsesmæssig støtte til håndtering af drifts- og driftsudviklingsopgaver af teknisk karakter.

I rollen som konsulent har Henrik bistået kommunerne med at identificere services og udfordringer, særligt med fokus på organisatorisk servicedesign, dvs. ”kundens” oplevelse af IT-supporten. I processen blev der udarbejdet en række serviceprototyper, som dannede grundlaget for afprøvning af tanker med henblik på at kvalificere et opdateret servicekatalog.

Henrik har arbejdet med offentlige udbud, afklaring af behov, udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsdesign i store dele af sin karriere. Herudover har han en solid erfaring med arbejdet i nationalt og regionalt regi – særligt med udvikling og ibrugtagning af Sundhedsplatformen, men også andre systemkomplekser i den offentlige sektor.

Henrik har arbejdet med udvikling og udviklingsledelse gennem praktisk taget hele sin karriere. Hans definerende pejlemærke er at finde og sikre helheden i nye løsninger med fokus på slutbrugernes behov.

Han har både ledet teknologiske udviklings- og innovationsprojekter med efterfølgende forretningsmæssig implementering og været arkitekten bag og deltaget i en række implementeringsprojekter.

Han har endvidere deltaget i og faciliteret udvikling af digitale forretningskoncepter.

Jan Holdam

Chefkonsulent

+45 25 18 86 38

Lær Henrik at kende


Henrik er en erfaren chefkonsulent og IT-arkitekt med stort kendskab til kommunernes digitalisering – bl.a. som som interim IT-drifts-/driftsudviklingschef i en kommune. Her bidrog han til udvikling af IT-afdelingens serviceydelser og ydede ledelsesmæssig støtte til håndtering af drifts- og driftsudviklingsopgaver af teknisk karakter.

I rollen som konsulent har Henrik bistået kommunerne med at identificere services og udfordringer, særligt med fokus på organisatorisk servicedesign, dvs. ”kundens” oplevelse af IT-supporten. I processen blev der udarbejdet en række serviceprototyper, som dannede grundlaget for afprøvning af tanker med henblik på at kvalificere et opdateret servicekatalog.

Henrik har arbejdet med offentlige udbud, afklaring af behov, udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsdesign i store dele af sin karriere. Herudover har han en solid erfaring med arbejdet i nationalt og regionalt regi – særligt med udvikling og ibrugtagning af Sundhedsplatformen, men også andre systemkomplekser i den offentlige sektor.

Henrik har arbejdet med udvikling og udviklingsledelse gennem praktisk taget hele sin karriere. Hans definerende pejlemærke er at finde og sikre helheden i nye løsninger med fokus på slutbrugernes behov.

Han har både ledet teknologiske udviklings- og innovationsprojekter med efterfølgende forretningsmæssig implementering og været arkitekten bag og deltaget i en række implementeringsprojekter.

Han har endvidere deltaget i og faciliteret udvikling af digitale forretningskoncepter.

Eigil Carner Nielsen

Accosieeret chefkonsulent

+45 25 24 76 60

Lær Anders at kende


Anders er chefkonsulent i Silverbullet med en bred erfaring med IT-løsninger rettet specifikt mod det kommunale behov, ligesom han er godt bekendt med fælles offentlige IT-infrastruktur. Han bliver ofte bragt i spil, hvis der skal bygges integrationer mellem fællesoffentlige IT-løsninger og den kommunale IT-Infrastruktur. Anders har tidligere bistået bl.a. Københavns Kommune med integration af omsorgssystemer og har hjulpet Albertslund Kommune med at planlægge migrering af fysisk datacenter til skyen.

Som IT-arkitekt har Anders mere end 20 års erfaring inden for infrastruktur og sikkerhedsarkitektur og han evner at designe til hele teknologistakken. Tidligere har Anders har også arbejdet som udvikler, hvilket giver ham en god forståelse for applikationsarkitektur. Hans kompetencer kommer ofte i spil i forbindelse med teknologivurderinger, arkitektur reviews og valg af sourcing strategi.

Anders har i flere projekter udarbejdet kravspecifikation og udbudsmateriale – f.eks. for udvidelser til SOR (Sygehusvæsenets Organisations Register) og leveret teknisk projektledelse i forbindelse med gennemførelse af udbud. . Ligeledes har Anders være med til at fastsætte evalueringskriterier og har faciliteret høringer med mulige leverandører. Efter udbuddets gennemførelse er Anders typisk fortsat som kundens tekniske tovholder i relation til den valgte leverandør.

Hvem er Silverbullet?

Silverbullet er et danskejet konsulenthus, der siden 2004 har rådgivet og leveret konsulentydelser til især offentlige kunder – kommuner, regioner, ministerier og styrelser. 

Silverbullet er drevet af ønsket om at gøre en forskel til gavn for både kundens og samfundets bundlinje. Vi tror nemlig, at smartere brug af IT kan forbedre kundens effektivitet og på den måde bidrage til væsentlige forbedringer af kvaliteten både hos kunden og i samfundet.

Vi ser os selv som strategiske rådgivere med et stort taktisk og operationelt erfaringsgrundlag. Vi rådgiver og bistår vores kunder bl.a. i forbindelse med EU-udbud og indkøb af IT-løsninger, udvikling og kvalitetssikring af målarkitekturen, økonomiske analyser og udarbejdelse af business cases, program- og projektledelse samt implementeringsbistand. Som strategiske rådgivere trækker vi på vores medarbejderes kompetencer, der for alle konsulenter er baseret på mindst 20 års erfaring med digitalisering fra større offentlige kunder samt leverandør- og konsulentvirksomheder.

I Silverbullet lægger vi vægt på praktiske løsninger, der kan bruges direkte af vores kunder. Det indebærer bl.a., at vi siger, hvad vi mener – baseret på vores faglige og professionelle viden og erfaring. 

Kompetencemæssigt dækker vi bredt, og rådgivningen til vores kunder er forankret i vores unikke viden om IT-arkitektur, teknologi og organisationer. 

Vil I videre med jeres digitaliseringsprojekt?

Start med at kontakte Direktør & Partner Jens Hornemann

fra Silverbullet-teamet, så hjælper vi jer med at få overblik og indsigt.

Om Silverbullet og IT med omtanke

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Kendskabet til det offentlige it-landskab og de kunder vi arbejder med, gør os til stand til at yde den bedste rådgivning, og samtidigt gøre brug af erfaringer fra det offentlige marked.