Silverbullet nyheder

Trial Nation - Etablering af ny National database over kliniske forsøg

København  |  18.05.2020

Silverbullet har i løbet af foråret gennemført en analyseopgave for Trial Nation, der nu er afrapporteret. 

Trial Nation er en organisation, der er etableret i et partnerskab mellem de store medicinalvirksomheder, Industriministeriet, Ældre- og sundhedsministeriet og de fem regioner. Formålet er at koordinere og samordne kliniske forsøg i Danmark på tværs af klinisk forskning i det offentlige sundhedsvæsen, i medicinalindustrien og i de større patientorganisationer. 

Opgaven har haft fokus på at undersøge de teknologiske og forretningsmæssige forudsætninger for at etablere en national database over kliniske forsøg, som der i  modsætning til andre lande, ikke er i Danmark.

Som en del af Silverbullets opgave blev der udfærdiget et teknisk målbillede, der beskriver en løsning, som trækker på eksisterende danske og internationale databaser. I målbilledet var der opstillet en række forskellige tekniske scenarier, som også blev kvalificeret økonomisk i forhold til udvikling og drift.  

Det færdige nationale målbilledet blev officielt reviewet og godkendt af Region Midts arkitekturfunktion. Silverbullet deltager i den videre proces med at kvalificere et egentligt udviklingsprojekt på baggrund af målbilledet.

 

NY OPGAVE - ARKITEKTUR TIL MEDICINERINGSROBOT FOR REGION MIDTJYLLAND

København  |  18.05.2020

Silverbullet skal i gang med en opgave for Region Midtjylland. Opgaven skal munde ud i en anbefaling om en målarkitektur til bedst muligt at understøtte data- og procesflow mellem regionens EPJ system Columna, apotek systemet ApoVision og regionens kommende medicineringsrobot. 

Regionen har allerede i dag en medicineringsrobot og et eksisterende flow mellem de tre systemer, men ønsker i forbindelse med anskaffelsen af en ny medicineringsrobot at afklare om data- og procesflow mellem de tre systemer kan optimeres, med sigte på en simplere arkitektur, men også en arkitektur som gør det lettere at opdatere og lave ændringer i de tre systemer, uden det giver anledning til større omlægning i integrationer. Dette skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i forbindelse med opdateringer og ændringer i systemerne. 

Målbilledet udarbejdes af Silverbullet i samarbejde med Region Midtjylland, og reviewes og godkendes af regionen.

NY OPGAVE - ARKITEKTUR TIL MEDICINERINGSROBOT FOR REGION MIDTJYLLAND

København  |  18.05.2020

Silverbullet skal i gang med en opgave for Region Midtjylland. Opgaven skal munde ud i en anbefaling om en målarkitektur til bedst muligt at understøtte data- og procesflow mellem regionens EPJ system Columna, apotek systemet ApoVision og regionens kommende medicineringsrobot. 

Regionen har allerede i dag en medicineringsrobot og et eksisterende flow mellem de tre systemer, men ønsker i forbindelse med anskaffelsen af en ny medicineringsrobot at afklare om data- og procesflow mellem de tre systemer kan optimeres, med sigte på en simplere arkitektur, men også en arkitektur som gør det lettere at opdatere og lave ændringer i de tre systemer, uden det giver anledning til større omlægning i integrationer. Dette skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i forbindelse med opdateringer og ændringer i systemerne. 

Målbilledet udarbejdes af Silverbullet i samarbejde med Region Midtjylland, og reviewes og godkendes af regionen.