Silverbullet nyheder

 

Idriftsættelse af nyt EPJ-system i Region Nordjylland

 

Det var med stor glæde, og slet skjult stolthed, at Silverbullet deltog i den netop gennemførte idriftsættelse af nyt EPJ-system i Region Nordjylland.

 

Silverbullet har deltaget i NordEPJ-programmet gennem hele forløbet fra foranalyse til go-live – en periode på mere end tre år. Og det stopper ikke her, idet vi fortsat deltager med roadmap-strategi og projektledelse for kommende opgraderinger, og nye projekter i relation til den fortsatte realisering af potentialet i NordEPJ.

 

Dermed har Silverbullet bidraget til EPJ-implementering hos 4 ud af 5 regioner. Foruden Region Nordjyllands NordEPJ har Silverbullet også bidraget med Programledelse og strategisk rådgivning i Region Syddanmarks EPJSyd, og med arkitekturrådgivning og Go-live aktiviteter i forbindelse med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

Disse opgaver har vores konsulenter helt konkret bidraget med i forbindelse med NordEPJ:

 

Søren Morits Christensen: Projektledelse Integrationer og Go-live

Jan Holdam: Projektledelse Datamigrering og Systemudfasning. Analyse af arkiveringsløsning

Jørgen Hougaard: Projektledelse Business Intelligence

Christian Provstgaard: Roadmap for opgraderinger og Analyse af arkiveringsløsning

Anders Strange Nielsen: Diagrammering af integrationer

Henrik Laier: Diagrammering af integrationer og Rådgivning omkring go-live

Henrik Roulund Andersen: Projektledelse Datamigrering

Torben Høy Christensen: Indgåelse af leverandørkontrakt, Organisering af program, Programledelse og strategisk rådgivning

Henrik Gørup Rasmussen: Strategisk rådgivning og foranalyse for valg og indkøb af løsning

Jens Hornemann: Strategisk og økonomiske rådgivning

 

Se pressemeddelelse fra Region Nordjylland her: https://lnkd.in/gvxYKuWy

 

 Vi ses på e-Sundhedsobservatoriet

 den 12 og 13 oktober i Odense!

  https://2021.e-sundhedsobservatoriet.dk/

cropped-Aarets-billede-2021-med-logo.png

Vi glæder os!

Logo til LinkedIN og hjemmeside.jpg

Der er meget at fejre i 2021 - heldigvis.

København  |  09.08.2021

Adm. Direktør og Partner i Silverbullet A/S, Jens Hornemann 

fyldte 60 år d. 30. juni 2021. Det vil vi gerne fejre i vores nye lokaler i Dronningens Tværgade 9 i København.

Reception fredag d. 27. august 2021 kl. 15-18

 

Partner og adm. direktør i Silverbullet A/S, Jens Hornemann har rundet 60 år. 

Jens har opbygget et stort netværk på tværs af flere arbejdspladser, bestyrelser, frivillige organisationer, kunder og samarbejdspartnere. 

Vi håber, at mange af jer han har mødt på vejen, har lyst til at komme forbi og hilse på ham og Silverbullet.

 

Nye og større lokaler. 

Midt i en tid uden behov for kontorer, valgte Silverbullet at flytte til nye og større lokaler. Vi er rykket ind hos NextPuzzle på den majestætiske adresse i Dronningens Tværgade 9.

Efter en lang tid med Corona, glæder vi os til at livet vender tilbage. Vi ser frem til at se dig igen, og håber du kommer til reception hos Silverbullet fredag 27. august 2021 kl. 15-18 i Dronningens Tværgade 9, 1302 Kbh K..

Invitation til reception - foto.jpg

KOMBIT’s nye Konsulentrammeaftale for IT-arkitekter - Silverbullet leverer.

København  |  12.02.2021

KOMBIT’s nye Konsulentrammeaftale for IT-arkitekter – Silverbullet leverer.

Silverbullet A/S er i samarbejde med Rambøll Management Consulting A/S netop blevet udvalgt som leverandør på KOMBIT’s Konsulentrammeaftale 2021-2024 for Delaftale 2, IT-arkitekter. Silverbullet og Rambøll er valgt som primær leverandør på denne aftale, hvilket indebærer, at alle leverancer med en varighed på 6 måneder eller derunder tildeles vores samarbejde. For Leveranceaftaler med en varighed på over seks måneder gennemføres miniudbud blandt de tre vindende tilbudsgivere.

Silverbullet har igennem mange år leveret IT-arkitekturstøtte og rådgivning til KOMBIT og som sådan været med til at udvikle og udrulle strategiske og fælleskommunale it-projekter til de danske kommuner og på tværs af det offentlige Danmark. Vi glæder os til fortsat at kunne levere viden og konsulenter til KOMBIT’s projekter i et stærkt samarbejde med Rambøll Management Consulting.

 

Silverbullet leverer : https://www.silverbullet.dk/rammeaftaler

Silverbullet har vokseværk 
– Nyt kontor i København

København  |  09.02.2021

Silverbullet vokser - med nye kunder, partnere og medarbejdere.
Derfor flytter vi vores kontor i København til nye og større lokaler i 

 

Dronningens Tværgade 9, 1302 København K. 


Vi glæder os til, at Coronasituationen gør det muligt, at vi kan mødes igen i vores nye lokaler – og mon ikke der på et tidspunkt bliver mulighed for at invitere til kunder og samarbejdspartnere til en besigtigelse og hyggeligt samvær.

Nyt kontor DR Tværgade.png

Ny medarbejder i Silverbullet

- Dorte Carstensen

København  |  06.01.2021

Vi har ansat Dorte Carstensen som chefkonsulent hos Silverbullet.

Dorte har stor erfaring med at projektlede og styre organisatoriske implementeringer af IT-systemer og teknologiske løsninger.
Særlige specialeområder er forandringsledelse, implementeringsstrategi, organisatorisk transformation, analyse og udvikling af organisationens forretningsbehov og -processer, facilitering og ledelse af workshops og udviklingsprocesser.

Vi glæder os til at introducere vores kunder til Dorte, og bruge hendes store erfaring til at skabe gode resultater hos vores kunder.

Mød Dorte her: https://www.silverbullet.dk/dortecarstensen

Ny rapport fra Dansk IT 

- med Silverbullet som medforfatter

København  |  19.11.2020

Silverbullet er medforfatter på rapport fra DI om offentlige udbud.    
Silverbullet Direktør og Partner Jens Hornemann har deltaget i udvalg under DI og er medforfatter til ny rapport fra Dansk IT som konkluderer, at statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet er præget af en række problemer, og at den offentlige sektor går glip af en betydelig del af det potentiale, der ligger i digitaliseringen.  


Læs mere om rapporten her: https://dit.dk/Nyheder/2020/Rapport-udbudsprocessen

Rolf_head.jpg

Ny medarbejder i Silverbullet - Rolf Loberg

København  |  16.10.2020

Vi har travlt, og 19. oktober 2020 starter Rolf Loberg som Chefkonsulent hos Silverbullet.


Rolf har arbejdet med både større og mindre it-projekter inden for mange forskellige sektorer og i både privat og offentligt regi.
Mød Rolf her: https://www.silverbullet.dk/rolfloberg

Hvad sker der, når business casen benyttes som beslutningsgrundlag i den offentlige sundhedssektor?

København  |  15.10.2020

Den 3. november vil Jens Hornemann, Direktør og Partner ved Silverbullet, besvare nedenstående spørgsmål samt andre spændende aspekter i sit oplæg: ”Hvad sker der, når business casen benyttes som beslutningsgrundlag i den offentlige sundhedssektor?”.

Her vil Jens Hornemann bl.a. stille skarpt på: Hvad gik der fx. galt, da politikerne traf beslutningen om at investere i Sundhedsplatformen på baggrund af en tilsyneladende positiv business case – og gik der overhovedet noget galt?

Vil du høre svaret? Så tilmeld dig konferencen Danmarks bedste business case helt gratis allerede i dag! https://epico.nemtilmeld.dk

Silverbullet med på ny rammeaftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) i Skatteministeriet

København  |  04.09.2020

Med Maximize Consult som hovedleverandør er Silverbullet – sammen med FalckEkdahl, NextPuzzle, NNIT og Zangenberg Analytics – blandt de fire vindere af UFST’s rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter. De øvrige tre vindere er Accenture A/S, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Implement Consulting Group P/S.


Rammeaftalen har en samlet potentiel værdi af 1,6 mia. kroner over de fire år, aftalen løber og er den største enkeltstående konsulentrammeaftale til dato for Silverbullet:
”Silverbullet er stolte over og glade for at det i samarbejde med vores partnere er lykkedes at blive en af de valgte leverandører. Silverbullet ser frem til at assistere Skatteministeriet med de komplekse og samfundsmæssige vigtige opgaver Skatteministeriet står overfor, nu og i fremtiden”.
- Henrik Gørup Rasmussen, CEO Silverbullet

 

Rammeaftalen skal understøtte Skatteministeriets digitale transformation
Rammeaftalen omfatter tilrettelæggelse og gennemførelse af it-analyser og -projekter inden for hele Skatteministeriets koncern, bl.a. ejendomsvurdering, inddrivelse, told og modernisering af legacy systemerne.
Silverbullet vil understøtte Skatteministeriets digitale transformation med vores tyngde på såvel IT-arkitektur, offentlige udbud som strategisk rådgivning og digital transformation. Dertil kommer vores omfattende erfaring med at arbejde i store komplekse organisationer og den resultatorienterede tilgang Silverbullet har til projekter.


Kontakt CEO Henrik Gørup Rasmussen for yderligere information
 

Om UFST
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en af 7 styrelser under Skatteforvaltningen, som er en del af Skatteministeriet.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har – i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen – til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretnings¬processer. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.
Læs mere www.ufst.dk

Trial Nation - Etablering af ny National database over kliniske forsøg

København  |  18.05.2020

Silverbullet har i løbet af foråret gennemført en analyseopgave for Trial Nation, der nu er afrapporteret. 

Trial Nation er en organisation, der er etableret i et partnerskab mellem de store medicinalvirksomheder, Industriministeriet, Ældre- og sundhedsministeriet og de fem regioner. Formålet er at koordinere og samordne kliniske forsøg i Danmark på tværs af klinisk forskning i det offentlige sundhedsvæsen, i medicinalindustrien og i de større patientorganisationer. 

Opgaven har haft fokus på at undersøge de teknologiske og forretningsmæssige forudsætninger for at etablere en national database over kliniske forsøg, som der i  modsætning til andre lande, ikke er i Danmark.

Som en del af Silverbullets opgave blev der udfærdiget et teknisk målbillede, der beskriver en løsning, som trækker på eksisterende danske og internationale databaser. I målbilledet var der opstillet en række forskellige tekniske scenarier, som også blev kvalificeret økonomisk i forhold til udvikling og drift.  

Det færdige nationale målbilledet blev officielt reviewet og godkendt af Region Midts arkitekturfunktion. Silverbullet deltager i den videre proces med at kvalificere et egentligt udviklingsprojekt på baggrund af målbilledet.

NY OPGAVE - ARKITEKTUR TIL MEDICINERINGSROBOT FOR REGION MIDTJYLLAND

København  |  18.05.2020

Silverbullet skal i gang med en opgave for Region Midtjylland. Opgaven skal munde ud i en anbefaling om en målarkitektur til bedst muligt at understøtte data- og procesflow mellem regionens EPJ system Columna, apotek systemet ApoVision og regionens kommende medicineringsrobot. 

Regionen har allerede i dag en medicineringsrobot og et eksisterende flow mellem de tre systemer, men ønsker i forbindelse med anskaffelsen af en ny medicineringsrobot at afklare om data- og procesflow mellem de tre systemer kan optimeres, med sigte på en simplere arkitektur, men også en arkitektur som gør det lettere at opdatere og lave ændringer i de tre systemer, uden det giver anledning til større omlægning i integrationer. Dette skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i forbindelse med opdateringer og ændringer i systemerne. 

Målbilledet udarbejdes af Silverbullet i samarbejde med Region Midtjylland, og reviewes og godkendes af regionen.

SILVERBULLET ER NU REPRÆSENTERET I DANSK IT

København  |  18.05.2020

Partner og Direktør Jens Hornemann fra Silverbullet er indtrådt i Udvalget for IT i den offentlige sektor, der er ét af fire politiske udvalg i Dansk IT. Udvalget for IT i den offentlige sektor arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor. 

Som medlem af udvalget har Jens Hornemann bl.a. engageret sig i en arbejdsgruppe, der skal ”gentænke udbud og indkøb af it-systemer i den offentlige sektor” med henblik på at nedbringe transaktionsomkostninger og fremme innovation. 

I dette arbejde vil Jens Hornemann bringe sine mange erfaringer og viden om området i spil. Udvalget gennemfører aktuelt en dialogrunde med væsentlige interessenter og beslutningstagere omkring offentlige udbud, og der vil i efteråret 2020 præsenteres en række anbefalinger og indsatser til udvikling af området.

 Vi glæder os over, at Silverbullet kan bidrage til området med de mange værdifulde erfaringer som vi har høstet gennem mere end 20 år i arbejdet med store og vigtige projekter inden for offentlig IT.