Silverbullet nyheder

Ny rapport fra Dansk IT 

- med Silverbullet som medforfatter

København  |  19.11.2020

Silverbullet er medforfatter på rapport fra DI om offentlige udbud.    
Silverbullet Direktør og Partner Jens Hornemann har deltaget i udvalg under DI og er medforfatter til ny rapport fra Dansk IT som konkluderer, at statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet er præget af en række problemer, og at den offentlige sektor går glip af en betydelig del af det potentiale, der ligger i digitaliseringen.  


Læs mere om rapporten her: https://dit.dk/Nyheder/2020/Rapport-udbudsprocessen

Ny medarbejder i Silverbullet - Rolf Loberg

København  |  16.10.2020

Vi har travlt, og 19. oktober 2020 starter Rolf Loberg som Chefkonsulent hos Silverbullet.


Rolf har arbejdet med både større og mindre it-projekter inden for mange forskellige sektorer og i både privat og offentligt regi.
Mød Rolf her: https://www.silverbullet.dk/rolfloberg

Hvad sker der, når business casen benyttes som beslutningsgrundlag i den offentlige sundhedssektor?

København  |  15.10.2020

Den 3. november vil Jens Hornemann, Direktør og Partner ved Silverbullet, besvare nedenstående spørgsmål samt andre spændende aspekter i sit oplæg: ”Hvad sker der, når business casen benyttes som beslutningsgrundlag i den offentlige sundhedssektor?”.

Her vil Jens Hornemann bl.a. stille skarpt på: Hvad gik der fx. galt, da politikerne traf beslutningen om at investere i Sundhedsplatformen på baggrund af en tilsyneladende positiv business case – og gik der overhovedet noget galt?

Vil du høre svaret? Så tilmeld dig konferencen Danmarks bedste business case helt gratis allerede i dag! https://epico.nemtilmeld.dk
 

Silverbullet med på ny rammeaftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) i Skatteministeriet

København  |  04.09.2020

Med Maximize Consult som hovedleverandør er Silverbullet – sammen med FalckEkdahl, NextPuzzle, NNIT og Zangenberg Analytics – blandt de fire vindere af UFST’s rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter. De øvrige tre vindere er Accenture A/S, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Implement Consulting Group P/S.


Rammeaftalen har en samlet potentiel værdi af 1,6 mia. kroner over de fire år, aftalen løber og er den største enkeltstående konsulentrammeaftale til dato for Silverbullet:
”Silverbullet er stolte over og glade for at det i samarbejde med vores partnere er lykkedes at blive en af de valgte leverandører. Silverbullet ser frem til at assistere Skatteministeriet med de komplekse og samfundsmæssige vigtige opgaver Skatteministeriet står overfor, nu og i fremtiden”.
- Henrik Gørup Rasmussen, CEO Silverbullet

 

Rammeaftalen skal understøtte Skatteministeriets digitale transformation
Rammeaftalen omfatter tilrettelæggelse og gennemførelse af it-analyser og -projekter inden for hele Skatteministeriets koncern, bl.a. ejendomsvurdering, inddrivelse, told og modernisering af legacy systemerne.
Silverbullet vil understøtte Skatteministeriets digitale transformation med vores tyngde på såvel IT-arkitektur, offentlige udbud som strategisk rådgivning og digital transformation. Dertil kommer vores omfattende erfaring med at arbejde i store komplekse organisationer og den resultatorienterede tilgang Silverbullet har til projekter.


Kontakt CEO Henrik Gørup Rasmussen for yderligere information
 

Om UFST
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en af 7 styrelser under Skatteforvaltningen, som er en del af Skatteministeriet.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har – i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen – til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretnings¬processer. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.
Læs mere www.ufst.dk

Trial Nation - Etablering af ny National database over kliniske forsøg

København  |  18.05.2020

Silverbullet har i løbet af foråret gennemført en analyseopgave for Trial Nation, der nu er afrapporteret. 

Trial Nation er en organisation, der er etableret i et partnerskab mellem de store medicinalvirksomheder, Industriministeriet, Ældre- og sundhedsministeriet og de fem regioner. Formålet er at koordinere og samordne kliniske forsøg i Danmark på tværs af klinisk forskning i det offentlige sundhedsvæsen, i medicinalindustrien og i de større patientorganisationer. 

Opgaven har haft fokus på at undersøge de teknologiske og forretningsmæssige forudsætninger for at etablere en national database over kliniske forsøg, som der i  modsætning til andre lande, ikke er i Danmark.

Som en del af Silverbullets opgave blev der udfærdiget et teknisk målbillede, der beskriver en løsning, som trækker på eksisterende danske og internationale databaser. I målbilledet var der opstillet en række forskellige tekniske scenarier, som også blev kvalificeret økonomisk i forhold til udvikling og drift.  

Det færdige nationale målbilledet blev officielt reviewet og godkendt af Region Midts arkitekturfunktion. Silverbullet deltager i den videre proces med at kvalificere et egentligt udviklingsprojekt på baggrund af målbilledet.

NY OPGAVE - ARKITEKTUR TIL MEDICINERINGSROBOT FOR REGION MIDTJYLLAND

København  |  18.05.2020

Silverbullet skal i gang med en opgave for Region Midtjylland. Opgaven skal munde ud i en anbefaling om en målarkitektur til bedst muligt at understøtte data- og procesflow mellem regionens EPJ system Columna, apotek systemet ApoVision og regionens kommende medicineringsrobot. 

Regionen har allerede i dag en medicineringsrobot og et eksisterende flow mellem de tre systemer, men ønsker i forbindelse med anskaffelsen af en ny medicineringsrobot at afklare om data- og procesflow mellem de tre systemer kan optimeres, med sigte på en simplere arkitektur, men også en arkitektur som gør det lettere at opdatere og lave ændringer i de tre systemer, uden det giver anledning til større omlægning i integrationer. Dette skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i forbindelse med opdateringer og ændringer i systemerne. 

Målbilledet udarbejdes af Silverbullet i samarbejde med Region Midtjylland, og reviewes og godkendes af regionen.

SILVERBULLET ER NU REPRÆSENTERET I DANSK IT

København  |  18.05.2020

Partner og Direktør Jens Hornemann fra Silverbullet er indtrådt i Udvalget for IT i den offentlige sektor, der er ét af fire politiske udvalg i Dansk IT. Udvalget for IT i den offentlige sektor arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor. 

Som medlem af udvalget har Jens Hornemann bl.a. engageret sig i en arbejdsgruppe, der skal ”gentænke udbud og indkøb af it-systemer i den offentlige sektor” med henblik på at nedbringe transaktionsomkostninger og fremme innovation. 

I dette arbejde vil Jens Hornemann bringe sine mange erfaringer og viden om området i spil. Udvalget gennemfører aktuelt en dialogrunde med væsentlige interessenter og beslutningstagere omkring offentlige udbud, og der vil i efteråret 2020 præsenteres en række anbefalinger og indsatser til udvikling af området.

 Vi glæder os over, at Silverbullet kan bidrage til området med de mange værdifulde erfaringer som vi har høstet gennem mere end 20 år i arbejdet med store og vigtige projekter inden for offentlig IT.

IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke