Silverbullet nyheder
 

Trial Nation - Etablering af ny National database over kliniske forsøg

København  |  18.05.2020

Silverbullet har i løbet af foråret gennemført en analyseopgave for Trial Nation, der nu er afrapporteret. 

Trial Nation er en organisation, der er etableret i et partnerskab mellem de store medicinalvirksomheder, Industriministeriet, Ældre- og sundhedsministeriet og de fem regioner. Formålet er at koordinere og samordne kliniske forsøg i Danmark på tværs af klinisk forskning i det offentlige sundhedsvæsen, i medicinalindustrien og i de større patientorganisationer. 

Opgaven har haft fokus på at undersøge de teknologiske og forretningsmæssige forudsætninger for at etablere en national database over kliniske forsøg, som der i  modsætning til andre lande, ikke er i Danmark.

Som en del af Silverbullets opgave blev der udfærdiget et teknisk målbillede, der beskriver en løsning, som trækker på eksisterende danske og internationale databaser. I målbilledet var der opstillet en række forskellige tekniske scenarier, som også blev kvalificeret økonomisk i forhold til udvikling og drift.  

Det færdige nationale målbilledet blev officielt reviewet og godkendt af Region Midts arkitekturfunktion. Silverbullet deltager i den videre proces med at kvalificere et egentligt udviklingsprojekt på baggrund af målbilledet.

NY OPGAVE - ARKITEKTUR TIL MEDICINERINGSROBOT FOR REGION MIDTJYLLAND

København  |  18.05.2020

Silverbullet skal i gang med en opgave for Region Midtjylland. Opgaven skal munde ud i en anbefaling om en målarkitektur til bedst muligt at understøtte data- og procesflow mellem regionens EPJ system Columna, apotek systemet ApoVision og regionens kommende medicineringsrobot. 

Regionen har allerede i dag en medicineringsrobot og et eksisterende flow mellem de tre systemer, men ønsker i forbindelse med anskaffelsen af en ny medicineringsrobot at afklare om data- og procesflow mellem de tre systemer kan optimeres, med sigte på en simplere arkitektur, men også en arkitektur som gør det lettere at opdatere og lave ændringer i de tre systemer, uden det giver anledning til større omlægning i integrationer. Dette skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i forbindelse med opdateringer og ændringer i systemerne. 

Målbilledet udarbejdes af Silverbullet i samarbejde med Region Midtjylland, og reviewes og godkendes af regionen.

NY OPGAVE - ARKITEKTUR TIL MEDICINERINGSROBOT FOR REGION MIDTJYLLAND

København  |  18.05.2020

Silverbullet skal i gang med en opgave for Region Midtjylland. Opgaven skal munde ud i en anbefaling om en målarkitektur til bedst muligt at understøtte data- og procesflow mellem regionens EPJ system Columna, apotek systemet ApoVision og regionens kommende medicineringsrobot. 

Regionen har allerede i dag en medicineringsrobot og et eksisterende flow mellem de tre systemer, men ønsker i forbindelse med anskaffelsen af en ny medicineringsrobot at afklare om data- og procesflow mellem de tre systemer kan optimeres, med sigte på en simplere arkitektur, men også en arkitektur som gør det lettere at opdatere og lave ændringer i de tre systemer, uden det giver anledning til større omlægning i integrationer. Dette skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i forbindelse med opdateringer og ændringer i systemerne. 

Målbilledet udarbejdes af Silverbullet i samarbejde med Region Midtjylland, og reviewes og godkendes af regionen.

IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553