Analyse og løsningsvurdering - Laboratoriesvarportalen

Regionernes Sundheds-IT (RSI) ønskede at få vurderet hvorvidt den eksisterende løsning for Laboratoriesvarportalen – en service, der kan tilgås gennem sundhed.dk – var fremtidssikret. Silverbullet gennemførte en analyse, der både forholdt sig til teknologi, datasikkerhed, modenhed af processer og leverandørens udviklingsorganisation. Analysen blev gennemført ved granskning af tilgængeligt materiale kombineret med mundtlige og skriftlige interviews med involverede, relevante interessenter. Resultatet blev en rapport om løsningen med anbefalinger til videre skridt og en præsentation af væsentligste emner, som blev præsenteret for RSIs forretningsstyregruppe.


IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553