Analyse og udskiftning af integrationsplatform

Region Nordjyllands udskiftning af EPJ-system gav anledning til at kigge på, om regionen skulle fastholde den eksisterende integrationsplatform, som blev leveret af samme leverandør som det udgående EPJ-system. Silverbullets opgave var at foretage en analyse med henblik på at opklare om den eksisterende platform skulle fastholdes eller udskiftes, og hvilke alternativer der måtte være. Dette inkluderede analyse af den tekniske platform, governance- og driftsforhold, økonomi samt match til regionens samlede IT-strategi. Analysen viste, at den eksisterende platform skal udskiftes, og at regionen skal konsolidere alle integrationer på ny platform. Analysen blev afsluttet med indgåelse af aftale med den nye leverandør.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke