Kravspecifikation og udbudsbistand – Indkøb af nyt bookingsystem

Region Nordjylland skulle efter EU reglerne gennemføre et udbud på nyt klinisk bookingsystem.

Silverbullet havde det samlede ansvar for udfærdigelse af kravspecifikation til systemet, herunder styring af klinisk afklaring og kravformulering af kliniske krav, formulering af arkitektur- og tekniske krav, servicemål og driftsmæssige krav. Silverbullet skulle derudover sikre afklaring og alignment af teknik kontra jura, og deltage i udarbejdelsen af evalueringsmodel og tildelingskriterier. Silverbullet deltog afslutningsvis i evaluering og udvælgelse af leverandør samt i forhandling og kontraktindgåelse.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke