Projektledelse af fælles regionalt projekt Minlog

Regionerne har i Økonomiaftalen 2019 forpligtet sig til at eksponere EPJ-logs på borgernes MinLog på Sundhed.dk. Gennem Regionernes Sundheds-IT er der etableret fællesregionalt projekt, som skal koordinere udviklings-aktiviteter og afklare juridiske spørgsmål i processen. Region Nordjylland er projektledende organisation, og har bedt Silverbullet varetage den fælles regional projektledelse på MinLog projektet, som skal sikre, at regionernes logoplysninger viser på Borgerens MinLog på Sundhed.dk. Silverbullet har sikret juridisk afklaring og udarbejdet løsningsforslag i et projekt med mange forskellige politiske interesser. Projektets analyse- og afklaringsfase blev leveret inden for projektets rammer og er nu i implementeringsfasen.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke