Projektledelse af ”Fase 0”: Beslutnings-proces for indkøb af nyt EPJ-system

Som led i en eventuel udnyttelse af Region Syddanmarks option på indkøb af systemet Columna fra Systematic igangsatte regionen et forprojekt – den såkaldte ”Fase 0” – der skulle etablere og formidle et samlet beslutningsoplæg til direktionen og Regionsrådet. Silver-bullet var ekstern projektleder på denne proces, og bistod over en periode på 6 måneder regionens projektleder med afklaringer af økonomi, jura, løsningsarkitektur og implementeringsstrategi – herunder som sekretariat for regionens it-ledelse og den over-ordnede programstyregruppe. Silverbullet var endvidere en del af det team – med hovedfokus på økonomi og kontrakt – der stod for den løbende dialog med leverandøren omkring tilpasning af løsnin-gen indenfor kontraktens rammer og fastlæggelse af endelig pris.


IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553