Projektledelse af ”Fase 0”: Beslutnings-proces for indkøb af nyt EPJ-system

Som led i en eventuel udnyttelse af Region Syddanmarks option på indkøb af systemet Columna fra Systematic igangsatte regionen et forprojekt – den såkaldte ”Fase 0” – der skulle etablere og formidle et samlet beslutningsoplæg til direktionen og Regionsrådet. Silver-bullet var ekstern projektleder på denne proces, og bistod over en periode på 6 måneder regionens projektleder med afklaringer af økonomi, jura, løsningsarkitektur og implementeringsstrategi – herunder som sekretariat for regionens it-ledelse og den over-ordnede programstyregruppe. Silverbullet var endvidere en del af det team – med hovedfokus på økonomi og kontrakt – der stod for den løbende dialog med leverandøren omkring tilpasning af løsnin-gen indenfor kontraktens rammer og fastlæggelse af endelig pris.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke