Projektledelse og analyse - Indkøb af nyt EKG-System

Som en del af Region Nordjyllands anskaffelse og implementering af et nyt EPJ-system har regionen haft behov for at analysere og tage stilling til de omkringliggende systemer, der ikke som udgangspunkt indgår i den nye EPJ-suite – herunder EKG.


Silverbullet har varetaget projektledelsen på et projekt, der skal afklare/opdatere klinikkens aktuelle brug af - og behov for apparatur og systemer til visning og lagring af EKG-data, indhente information om de øvrige regioners systemanvendelse samt scanne det aktuelle/potentielle udbud af løsninger og leverandører på området. Analysen opsamles i et overblik med anbefalinger til indkøb af EKG-system og apparatur samt snitflader til det nye EPJ-system.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke