Projektledelse og analyse - Indkøb af nyt EKG-System

Som en del af Region Nordjyllands anskaffelse og implementering af et nyt EPJ-system har regionen haft behov for at analysere og tage stilling til de omkringliggende systemer, der ikke som udgangspunkt indgår i den nye EPJ-suite – herunder EKG.


Silverbullet har varetaget projektledelsen på et projekt, der skal afklare/opdatere klinikkens aktuelle brug af - og behov for apparatur og systemer til visning og lagring af EKG-data, indhente information om de øvrige regioners systemanvendelse samt scanne det aktuelle/potentielle udbud af løsninger og leverandører på området. Analysen opsamles i et overblik med anbefalinger til indkøb af EKG-system og apparatur samt snitflader til det nye EPJ-system.


IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553