Projektledelse og analyse – Usability på Framtidens Vårdinformationsmiljö

Opdateret: 12. juni 2020

Framtidens Vårdinformationsmiljö er et ambitiøst projekt, der har til mål at levere systemunderstøttelse for diagnose, behandling, pleje og dokumentation af dette for samtlige offentlige sundhedsaktører i Västra Götalandregionen, der har hovedsæde i Göteborg. Projektet har et forventet budget på SEK 4 mia. og er et af de største projekter indenfor Sundheds-IT i Sverige nogensinde. Silverbullet har varetaget projektledelsen af Användbarhet-delprojektet i udbudsprojektet – herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse og evaluering af kliniske simulationer af tilbudsgiveres systemer, planlægning og involvering af i alt 500 af regionens klinikere og administrativt personale med henblik på at teste og vurdere de tilbudte løsninger.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke