Projektledelse og analyse – Usability på Framtidens Vårdinformationsmiljö

Opdateret: 12. jun. 2020

Framtidens Vårdinformationsmiljö er et ambitiøst projekt, der har til mål at levere systemunderstøttelse for diagnose, behandling, pleje og dokumentation af dette for samtlige offentlige sundhedsaktører i Västra Götalandregionen, der har hovedsæde i Göteborg. Projektet har et forventet budget på SEK 4 mia. og er et af de største projekter indenfor Sundheds-IT i Sverige nogensinde. Silverbullet har varetaget projektledelsen af Användbarhet-delprojektet i udbudsprojektet – herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse og evaluering af kliniske simulationer af tilbudsgiveres systemer, planlægning og involvering af i alt 500 af regionens klinikere og administrativt personale med henblik på at teste og vurdere de tilbudte løsninger.