Projektledelse og analyse – Usability på Framtidens Vårdinformationsmiljö

Opdateret: juni 12

Framtidens Vårdinformationsmiljö er et ambitiøst projekt, der har til mål at levere systemunderstøttelse for diagnose, behandling, pleje og dokumentation af dette for samtlige offentlige sundhedsaktører i Västra Götalandregionen, der har hovedsæde i Göteborg. Projektet har et forventet budget på SEK 4 mia. og er et af de største projekter indenfor Sundheds-IT i Sverige nogensinde. Silverbullet har varetaget projektledelsen af Användbarhet-delprojektet i udbudsprojektet – herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse og evaluering af kliniske simulationer af tilbudsgiveres systemer, planlægning og involvering af i alt 500 af regionens klinikere og administrativt personale med henblik på at teste og vurdere de tilbudte løsninger.


IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553