Projektledelse – tilpasning af Laboratoriedatabank for Regionernes Sundheds-IT (RSI)

§Laboratoriedatabanken er en national løsning hvor størsteparten af alle laboratorieprøver på det klinisk biokemiske område lagres, og stilles til rådighed for forskellige parter. Der skulle udvikles en ny webservice til Laboratoriedatabanken der skulle skabe mulighed for regionerne automatisk at imødekomme den nye bekendtgørelse for overvågning af smitsomme sygdomme, når denne træder i kraft. En del af løsningen var implementering af svar i nyeste Medcom standard XRPT131K så fortrolige svar også uploades til LABA, herunder også certificering af Laboratoriedatabanken og Laboratoriesvarportalen til at kunne modtage/vise og sende klinisk biokemiske og immunologiske svar i de nye Medcom versioner. Certificeringen omfatter også at svar med nægtet samtykke tilbageholdes i databasen og kun kan eksponeres til de instanser der har lovhjemmel til at få svar tilsendt

§Silverbullets opgave var at projektlede denne tilpasning. Det krævede dialog med regionerne, alle øvrige data-indberettere og data-aftagere g systemleverandører, med specifikation af de ændringer der skal implementeres.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke