Strategisk rådgivning og foranalyse - Valg og indkøb af nyt EPJ-system

Region Nordjylland er ved at udskifte strategiske hoveddele af deres kliniske arbejdsplads (EPJ) i forbindelse med ”end-of-life” på flere forretningskritiske systemer.

Silverbullet har ydet strategisk og økonomisk rådgivning i forhold til de ønsker, Region Nordjylland har haft til den fremtidige løsning og bistået med at afklare hvilke kriterier, der skulle lægges vægt på i forhold til anskaffelsen – herunder gennemført en overordnet SWOT-analyse og afdækket det potentielle leverandørfelt. Opgaven omfattede rådgivning i forhold til kontraktlig udnyttelse af option i Region Syddanmark, og indkøbsmulighed på en allerede anskaffet platform i Region Hovedstaden og Region Sjælland.


IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553