Strategisk rådgivning og foranalyse - Valg og indkøb af nyt EPJ-system

Region Nordjylland er ved at udskifte strategiske hoveddele af deres kliniske arbejdsplads (EPJ) i forbindelse med ”end-of-life” på flere forretningskritiske systemer.

Silverbullet har ydet strategisk og økonomisk rådgivning i forhold til de ønsker, Region Nordjylland har haft til den fremtidige løsning og bistået med at afklare hvilke kriterier, der skulle lægges vægt på i forhold til anskaffelsen – herunder gennemført en overordnet SWOT-analyse og afdækket det potentielle leverandørfelt. Opgaven omfattede rådgivning i forhold til kontraktlig udnyttelse af option i Region Syddanmark, og indkøbsmulighed på en allerede anskaffet platform i Region Hovedstaden og Region Sjælland.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke