Udarbejdelse af arkitektur målbillede for national database over kliniske forsøg

Der eksisterer ikke en samlet national oversigt over åbne kliniske forsøgsprotokoller. Silverbullet bistod med udvikling af et målbillede for en national database oversigt over forsøg. Løsningen beskriver en database, som indeholder informationerne om de relevante kliniske forsøg, med datapunkter, der henvender sig til alle specialer, dvs. sygdomsområder og typer af kliniske forsøg. Løsningen beskriver integrationen til eksisterende datakilder, som f.eks. eksisterende internationale og nationale forsøgsdatabaser. Løsningen beskriver desuden brugerhåndtering og sikkerhedsløsning i relation til håndtering af patientdata.


IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Dronningens Tværgade 9, 2.
1302 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke