Udarbejdelse af datamodel og dokumentation til medicinsk cannabis

Ved årsskiftet i 2017/2018 træder en ny bekendtgørelse i kraft, som giver læger mulighed for at udskrive cannabis til medicinsk brug. Lægemiddelstyrelsens IT-systemer skal derfor understøtte disse nye produkter i deres eksisterende systemer. Dette kræver en ny datamodel da cannabis produkter som udgangspunkt umiddelbart ikke kan repræsenteres som normale lægemidler. Silverbullet har bistået LMST med at udarbejde en ny datamodel til brug for medicinsk cannabis og har udarbejdet dokumentation til udviklere der skal implementere den nye model i anvendersystemerne. Ligeledes har LMST anvendt Silverbullets ekspertise omkring arkitektur til at lave review af eksisterende systemdokumentation.