Udbudsbistand og projektledelse – Indkøb af klinisk beslutningsstøttesystem

Silverbullet har bistået de danske regioner med udarbejdelsen af udbudsmateriale for et fællesregionalt beslutningsstøttesystem. Der er efterspurgt et standardsystem, som skal levere beslutningsstøtte til klinikere på regionale hospitaler samt lægepraksis i relation til især ordination af medicin. Silverbullet indgik i udbudsprojektet som arkitekt med ansvar for det tekniske spor - herunder koordinering og løbende samarbejde med projektets andre spor, kommunikation med regionale interessenter i forhold til krav til systemet samt etablering af udbudsmaterialets tekniske bilag. Dvs. den tekniske del af leverancebeskrivelsen samt bilag vedr. kundens IT-miljø, drift, vedligeholdelse- og support, servicemål og prøver.


IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553