Ingen indsigt. Ingen udsigt.

Vi bruger en bred vifte af metoder

Hos Silverbullet benytter vi alle de nyeste metoder og værktøjer indenfor IT & Technology, Management Consulting og Research & Insights. Vi dækker alle gængse metoder indenfor kvantitative og kvalitative metoder og kombinationer heraf, og har krydret værktøjskassen med Business Intelligence og mere avancerede statistiske analysemetoder.

Business Intelligence

Silverbullet er specialiseret i Business Intelligence (BI), så organisatoriske data kan omdannes til handlingsmæssig viden og dermed faktabaserede beslutninger. Med den konstante stigning i tilgængelige data kan beslutninger nu baseres på fakta i stedet for mavefornemmelse og intuition. Og det er ofte ikke så komplekst, som mange tror.

Vi bruger bruger både interne og eksterne data og kombinerer dem for at forbedre datakvaliteten og værdien for at skabe stærkere indsigt – ofte kontinuerligt, hvilket gør det muligt for vores kunder at tilpasse sig interne og eksterne ændringer.

Silverbullet leverer services ved brug af BI-værktøjer. Vi har vores foretrukne, som vi er specialiserede i, men vi har også erfaring med at bruge en lang række andre værktøjer. Vi tilpasser os således også til den enkelte kunde og arbejder i de værktøjer, som om I har. 

Vores typiske BI-projekter centrerer sig om én eller flere af følgende services

 • Data mapping og evaluering

 • BI-rapportering

 • Avanceret analyse

Kvantitative metoder

Kvantitative metoder bliver ofte foretrukket, når virksomheder og organisationer ønsker at få et generaliserbart billede af en given målgruppe eller et problem. Hos Silverbullet er vi kvantitative nørder - i ordets mest positive betydning! Og vi har stor erfaring med at anvende metoderne i forskellige sammenhænge.

Vi bruger en lang række forskellige metoder til indsamling af kvantitative data både offline og online. Data indsamles ofte ved hjælp af Silverbullets egen platform, men vi samarbejder også med underleverandører, når vi har brug for at dække nye markeder. Vi har et stort netværk af dataindsamlingseksperter, vi bruger fra tid til anden.

 • Desk Research 

 • Registerbaseret analyse og statistik

 • Personlige interviews (CAPI) 

 • Telefoninterviews (CATI)

 • Onlineinterviews (CAWI) 

 • Papirbaserede interviews (PAPI)

Vi anvender en række forskellige analysemetoder til at omdanne dataene til indsigt. Vi bruger alt fra de mest enkle metoder til de mest komplekse, idet vi altid bruger den analysetilgang der er bedst egnet til den aktuelle problemstilling.

 • Deskriptive og eksplorative analyser

 • Regressionsanalyse

 • Klyngeanalyse og segmentering

 • Faktoranalyse

 • Conjoint og choice-analyser

 • Path-analyser

Kvalitative metoder

 

”Ingen data uden fortælling, ingen fortælling uden data”. Kvalitativ analyse og indsigt er et stærkt redskab til at afdække det ukendte og skabe fælles historier mellem eksempelvis kunde og produkt.

De kvalitative metoder hjælper ofte med at afdække spørgsmålet om "hvorfor" i et forretningsspørgsmål. Vi mener, at stærke kvalitative analyser og indsigter kan være vigtige elementer i beslutningstagningen. Det hjælper vores kunder med at forstå situationen fra deres målgruppes perspektiv og udvikler hypoteser omkring deres motivation. Kvalitative data i kombination med kvantitative data giver ofte en langt mere omfattende forståelse af problemet. En mixed methods tilgang er derfor ofte den mest værdifulde tilgang. Vi benytter os især af følgende kvalitative tilgange:

 • Personlige dybdeinterviews

 • Fokusgrupper og deltager-workshops

 • Etnografiske undersøgelser

 • Observationer og walk-along interview

 • Social intelligens og lytte på sociale medier

 • Eksplorative mobil-undersøgelser

Vil du vide mere om Research & Insights?

Kontakt Direktør og Partner Kristian Budolfsen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om de metoder, vi benytter for at skabe indsigter for vores kunder. 

"Nearly 97 percent of data

  sits unused in the organisations."

 

Gartner Research

Se, nu bliver det interessant

IT-udbud

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og data til både offentlige og private virksomheder. Vi yder services indenfor IT-projektledelse, IT-Arkitektur, IT-Udbud, Digital Transformation og Research & Insights.

Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT, teknologi, data og research. Vi hjælper dig til at få succes med dine projekter og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.

Vores services

IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553