Ingen indsigt. Ingen udsigt.

Sektorer hvor vi leverer indsigter

 

 

Silverbullet tilbyder et stærkt full-service team med en tværfaglig forståelse, som gør det muligt for os at optimere hele projektprocessen for vores kunder. Vi har omfattende erfaring inden for følgende forretningsområder og sektorer blandt andre:

iStock-621991356.jpg

Turisme, kultur og attraktioner

Alle destinationer, kulturinstitutioner og attraktioner lever og ånder for at skabe gode oplevelser. Men hvordan gøres dette bedst muligt, så der opnås størst mulig succes hermed? Vores svar er, at det gøres bedst på baggrund af data.

Branchen står overfor konstant skiftende forbrugsmønstre og krav, og det er derfor vigtigt for de forskellige aktører at følge nøje med i udviklingen. Både for at kunne følge med udviklingen men også for at være på forkant af den. Mange aktører ligger allerede inde med et væld af data omkring deres kunder, og hvis ikke, så hjælper vi dem med at fremskaffe datagrundlaget. Uanset hvad, sørger vi for at transformere jeres data til værdifulde indsigter. 

iStock-833696504.jpg

Luftfart

Luftfartsbranchen udvikler sig hurtigt med både stigende efterspørgsel og udbud. I mellemtiden stiger passagerernes krav også, hvilket lægger pres på lufthavne for at levere oplevelser i verdensklasse til deres passagerer for at forbedre de kommercielle aspekter af deres forretning. Vi hjælper vores kunder til at få indsigt i de ændrede krav, pege på passende handlinger, prioritere dem imellem og udføre dem.

Silverbullets erfaring indenfor undersøgelser for luftfartsbranchen er uden sidestykke. Vi bruger vores viden til at forbedre niveauet for de projekter, vi leverer til vores kunder. Vi forvandler enkle og komplekse data fra flere kilder til handlingsmæssige indsigter og hjælper vores kunder med at tage indsigtstyrede strategiske initiativer.

Skærmbillede 2017-09-13 kl. 16.31.22.png

Transport og mobilitet

Den offentlige transportsektor er i konstant udvikling. Der stilles nye krav fra både passagerer og kommunerne, regioner og staten ift. den service, som kunderne tilbydes. Mobilitet og gnidningsfri kombination af transportmidler er desuden blevet endnu mere vigtigt.

Vi gennemfører undersøgelser blandt passagerne gennem både kvantitative og kvalitative tilgange og kombinerer gerne disse data med operationelle data for at skabe et holistisk billede - alt sammen med henblik på, at tilbyde passagerene det bedst mulige serviceniveau og oplevelse, så de offentlige transportmidler (for)bliver de foretrukne.

bigstock-Portrait-Of-A-Beautiful-Mature-

Den offentlige sektor

Vi leverer indsigter til mange forskellige grene og niveauer af den offentlige sektor. Det gælder både staten, regioner og kommuner og indenfor mange-facetterede områder lige fra by- og erhvervsudvikling over sundhed til forsyningssektoren. 

Vi arbejder tæt sammen med de offentlige aktører og gennemfører eksempelvis brugerundersøgelser og meningsmålinger med henblik på at skabe det rette vidensgrundlag for nye indsigter. Formålet er at hjælpe de offentlige aktører med at forstå deres borgere bedre, så de kan vedtage og implementere nye initiativer. Alt sammen til gavn for borgerne og deres livskvalitet.  

Shopping_edited.jpg

Retail og FMCG

Vi har igennem tiden leveret indsigter til en lang række forskellige kunder indenfor retail og FMCG. Branchen udvikler sig i et hastigt tempo og mange virksomheder må eksempelvis omdanne deres forretning til en sand omnichannel-forretning. 

Vi har hjulpet kunder med at imødegå mange af de udfordringer, som branchen står overfor. Lige fra succesfuldt launch af nye produkter, over forbrugernes opfattelser og holdninger til nye tiltag, til planlægning og eksekvering af det optimale mix af butikker i f.eks. lufthavne og storcentre.  

iStock-881130796.jpg

Medier og reklamer

Silverbullet specialiserer sig i hvordan medier, brands og personer interagerer. Vi måler effekten af kommunikation og kampagneindhold, således at der opnås optimal value for money. Det drejer sig eksempelvis om måling og forståelse af platforme, planlægning og skabelse af indhold og kommunikation, indholds- og kommunikationstest før lancering, samt måling af kampagners effekt på kundens brand. ​

Vi gennemfører skræddersyede målinger men indtænker ofte muligheden for, at benchmarke relevante KPI'er op mod tidligere undersøgelser eller andre brands. Det giver den bedst tænkelige platform for måling af effekt og input til, hvordan fremtidige kampagner kan eksekveres. 

Vil du vide mere om Research & Insights?

Kontakt Direktør og Partner Kristian Budolfsen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om vores løsninger inden for din sektor.

"Nearly 97 percent of data

  sits unused in the organisations."

 

Gartner Research

Se, nu bliver det interessant

Vores services

IT-udbud

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og data til både offentlige og private virksomheder. Vi yder services indenfor IT-projektledelse, IT-Arkitektur, IT-Udbud, Digital Transformation og Research & Insights.

Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT, teknologi, data og research. Vi hjælper dig til at få succes med dine projekter og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.

IT og data med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT og data kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 40 26 77 00

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT og data med omtanke

Silverbullet A/S

CVR: 28143605

Silverbullet Research      & Insights ApS

CVR: 40442553