TMC

Technology

Management

Consulting

De bedste løsninger findes​ mellem 

strategi, teknologi og mennesker.

Et langt liv i teknologiens tjeneste har givet os et stort erfaringsgrundlag, og der er langt mellem de teknologiske udfordringer, vi endnu ikke har mødt. På samme tid har vi fået et stort erfaringsgrundlag som ikke er teknisk, men udspringer af de mange opgaver som omgiver teknologien, og anskaffelse, implementering og anvendelse af den.

Denne historie har også givet os en stor portion selvindsigt, og den har lært os at se, hvor i processen vi som rådgivere giver bedst mening.

 

Vi synes selv, at vi er bedst, når vi står i midten af det hele – mellem teknologi, strategi, processer og ikke mindst mennesker. For det er her i de uforudsigelige overlap mellem teknik, organisation og synspunkter, at de gode spørgsmål bliver stillet og de bedste svar bliver fundet. Der er med andre ord her, de gode rådgivere overhaler de mindre gode. Det er det, vi kalder TMC (Technology Management Consulting). 

Mennesker

Den menneskelige faktor kan være altafgørende for en succesfuld implementering af en løsning. Den stigende digitalisering kræver nye kompetencer, organisatoriske forandringer m.m. og relationernes styrke afgør effektiviteten i løsningen af de komplekse opgaver.

I det daglige kalder vi det også IT og data med omtanke, og vi har erfaring med at skabe velfungerende relationer, som i sidste ende øger effektiviteten.

Mennesker

Mennesker

Technology

Management

Consulting

Technology

Management

Consulting

Strategi og

processer

Strategi og processer

Langsigtet planlægning, som fører organisationen hen imod et bestemt mål, danner rammen omkring arbejdet i organisationens projekter. Projekterne skal hænge sammen med organisationens strategi og business casen skal være styrende for projektets eksistensberettigelse.

Succesfulde projekter er karakteriseret ved at overholde tid, kvalitet og økonomi og at projektmodellen har understøttet faserne undervejs. Og de succesfulde projekter bringer også organisationen tættere på deres strategiske målsætninger.

Strategi og

processer

Teknologi 

og data

Teknologi og data

Ny digital teknologi ændrer sig hurtigere og hurtigere og skaber forandringer på kryds og tværs i organisationen. Det stiller større og større krav til at organisationens it-arkitektur er gearet til at understøtte den teknologiske udvikling, og at der er dannet overblik over og struktur i organisationens data, så organisationen får mulighed for at udnytte teknologiernes potentialer.

Det skal være de forretningsmæssige behov der styrer den teknologi og data der anvendes i organisationen, ikke omvendt.

 

Teknologi    og data

Tal med en TMC-ekspert fra Silverbullet

Kontakt Adm. Direktør & Partner Henrik Gørup Rasmussen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om Technology Management Consulting.

IT-udbud

Silverbullet, an IQVIA business, tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og data til både offentlige og private virksomheder. Vi yder services indenfor IT-projektledelse, IT-Arkitektur, IT-Udbud, Digital Transformation og TMC (Technology Management Consulting).

Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT, teknologi og data. Vi hjælper dig til at få succes med dine projekter og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.

Vores services