IT med omtanke er vores særlige kendetegn og det betyder

i praksis, at vi tror på en smartere brug af teknologi. Og at IT

kan forbedre betingelserne for virksomhedens forretningsgange, effektivitet og indtjening, samtidig med at det kan bidrage til væsentlige forbedringer af livskvaliteten i samfundet.

 

Silverbullet Aarhus

Søren Frichs Vej 42F, 1 tv.
8230 Åbyhøj
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk
 

Silverbullet København

Borgergade 6,5
1300 København K
(+45) 51 26 54 63

info@silverbullet.dk

Om Silverbullet og IT med omtanke

Technology

Management

Consulting

01

De bedste løsninger findes​ mellem 

strategi, teknologi og mennesker.

Et langt liv i teknologiens tjeneste har givet os et stort erfaringsgrundlag, og der er langt mellem de teknologiske udfordringer, vi endnu ikke har mødt. På samme tid har vi fået et stort erfaringsgrundlag som ikke er teknisk, men udspringer af de mange opgaver som omgiver teknologien, og anskaffelse, implementering og anvendelse af den.

Denne historie har også givet os en stor portion selvindsigt, og den har lært os at se, hvor i processen vi som rådgivere giver bedst mening.

Vi synes selv, at vi er bedst, når vi står i midten af det hele – mellem teknologi, strategi, processer og ikke mindst mennesker. For det er her i de uforudsigelige overlap mellem teknik, organisation og synspunkter, at de gode spørgsmål bliver stillet og de bedste svar bliver fundet. Der er med andre ord her, de gode rådgivere overhaler de mindre gode. Det er det, vi kalder TMC (Technology Management Consulting). 

Teknologi og

arkitektur

Strategi og

processer

Menneske

Technology

Management

consulting

Menneske

Den menneskelige faktor kan være altafgørende for en succes- fuld implementering af en it-løsning. 

Den stigende digitalisering kræver nye kompetencer, organisatoriske forandringer m.m. og relationernes styrke afgør effektiviteten i løsningen af de komplekse opgaver. I det daglige kalder vi det også IT MED OMTANKE og vi har erfaring med at skabe velfungerende relationer, som i sidste ende øger effektiviteten.

Strategi og processer

Den menneskelige faktor kan være

Langsigtet planlægning, som fører organisationen hen imod et bestemt mål, danner rammen omkring it-projekternes arbejde. It-projekterne skal hænge sammen med organisationens strategi og business casen skal være styrende for et it-projekts eksistensberettigelse.  

Succesfulde projekter er karakteriseret ved at overholde tid, kvalitet og økonomi og at projektmodellen har understøttet faserne undervejs. Og de succesfulde projekter bringer også organisationen tættere på deres strategiske målsætninger.

Teknologi og arkitektur

Ny digital teknologi ændrer sig hurtigere og hurtigere og skaber forandringer på kryds og tværs i organisationen. Det stiller større og større krav til at organisationens it-arkitektur er gearet til at understøtte den teknologiske udvikling og giver organisationen mulighed for at udnytte teknologiernes potentialer. 

Det skal være de forretningsmæssige behov der styrer arkitekturen og den teknologi der anvendes, ikke omvendt. 

PDM IMPLEMENTERING

Skab succesfulde implementeringer af de nye IT-systemer

Al begyndelse er svær, men hvis implementeringen af det nye

IT-systemer fejler, så viser forsidehistorierne, at det er næsten umuligt at ændre.

 

Eksekvering af implementeringsstrategien
Vi har gennemført rigtig mange succesfulde implementeringsprojekter i komplekse driftsmiljøer og vi udvikler altid implementeringsstrategien i et tæt samspil med din organisation.

Implementeringsstrategien sætter rammerne for overgangen til drift, selve udrulningen og den efterfølgende driftssituation og vi har ansvaret for at skabe sammenhæng mellem mennesker, teknologi og strategi.
 

Patient Data Management i Region Nordjylland
Hos Region Nordjylland er vi i gang med at implementere et nyt system på alle regionens sygehuse. Det strategiske mål for implementeringen er, at systemet skal understøtte et digitalt og et sammenhængende patientforløb. Vi bidrager med vores dybe forståelse af systemlandskabet i regionerne og vi sørger for at menneskerne, teknologien og strategien bliver bundet sammen i implementeringensfasen. 

Silverbullet

case

Tal med en TMC-ekspert fra Silverbullet

Kontakt chefkonsulent Henrik Gørup Rasmussen fra Silverbullet-teamet, 

hvis du vil vide mere om Technology Management Consulting.

Vores services

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT og teknologi til både offentlige og private virksomheder.

Det kan være alt lige fra at kvalitetssikre din mål-arkitektur, til at gennemføre et EU-udbud.

 

Vi yder teknologibistand på konsulentbasis til offentlige og private virksomheder. Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT og teknologi. Vi hjælper dig til at få succes med teknologien og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.